معاون پژوهشی دانشکده مهندسی

هادی جهانی راد
معاون پژوهشی دانشکده مهندسی
مرتبه علمی: دانشیار
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
پست الکترونیکی: h.jahanirad [at] uok.ac.ir
نشانی: سنندج - خیابان پاسداران - دانشگاه کردستان - دانشکده مهندسی - ساختمان شماره ۱ - اتاق ۲۱۲

تاریخچه تصدی معاونت پژوهشی


نام و نام‌خانوادگی
دوره تصدی
دکتر هادی جهانی راد آذر 1402 - اکنون
دکتر محمد رضائی شهریور ۱۴۰۱ - آذر 1402
دکتر روناک دقیق خرداد ۹۷- شهریور ۱۴۰۱
دکتر جمال ارکات خرداد ۹۴ - خرداد ۹۷
دکتر هیوا فاروقی مهر ۹۱ - خرداد ۹۴
دکتر فرزین فاروقی شهریور ۸۹ - مهر ۹۱
دکتر فردین احمدی زر شهریور ۸۸ - شهریور ۸۹
دکتر حسن بیورانی بهمن ۸۷ - شهریور ۸۸