مدیر گروه

سیروان محمدی
مدیر گروه مهندسی مکانیک
مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی
دانشکده: دانشکده مهندسی
  دپارتمان مهندسی مکانیک - اتاق۱۰۳

مسئول و کارشناس آزمایشگاه‌های گروه مکانیک

آرمان فتحی
ایمیل: a.fathi@uok.ac.ir