آزمایشگاه های پژوهشی گروه آموزشی علوم و مهندسی آب
آزمایشگاه آبیاری عمومی
مسئول آزمایشگاه
فعالیت‌ها
تجهیزات
شهریار حمیدی
 • تعیین وزن مخصوص ظاهری و حقیقی خاک
 • تعیین رطوبت خاک به روش های وزنی و حجمی و بلوک های گچی و تانسیومتر
 • تعیین ضرایب رطوبتی ظرفیت زراعی (F.C.) و نقطه پژمردگی (P.W.P.) با استفاده از دستگاه صفحات فشاری
 • اندازه گیری دبی با استفاده از سرریزها، روزنه و فلوم ها
 • اندازه گیری ضریب هدایت هیدرولیکی به روش بار ثابت و بار افتان
 • اندازه گیری مستقیم تبخیر و تعرق گیاهان با استفاده از میکرولایسیمتره
 • اندازه گیری مکش خاک در اعماق مختلف و تحت رطوبتهای مختلف با مجموعه تانسیومتر
 • اندازه گیری میزان رطوبت و مکش خاک در حد ظرفیت زراعی(FC) و نقطه پژمردگی (PWP)  ومنحنی مشخصه رطوبتی خاک
 • اندازه گیری رطوبت خاک به روش TDR
 • اندازه گیری ضریب نفوذ پذیری خاک با استوانه های مضاعف
 • عملكردآب درگياهان وخاك، ظرفيت نگهداشت، نقطه پژمردگي، ميزان نفوذ، جريانهاي اشباع وغيراشباع، زهكشي، منحني هاي توزيع رطوبت خاك، ظرفيت ذخيره رطوبت خاك، تانسيومتري، مقاومت سنجي، كمبودآب گياه، تبخيروتعرق، نيازآبي، راندمان مصرف آب، تنشهاي آبي، پتانسيل آب درخاك وگياه
 • صفحات فشاری
 • سانتریفیوژ
 • پمپ فشار
 • TDR
 • بلوک گچی
 • انواع تانسیومتر
 • ظروف آزمایشگاه (بشر، استوانه مدرج و .....)
 • گرمخانه (آون)
 • ترازوی دیجیتال
 • الک های استاندارد
 • میزکار
 • زمان سنج دیجیتالی
 • ترازو دیجیتالی
 • دماسنج
 • کولیس
 • مخزن نگه داری آب
 • شیکر، وایبراتور، مخلوط کن
آزماشیگاه آبیاری تحت فشار
مسئول  آزمایشگاه
فعالیت‌ها
تجهیزات
شهریار حمیدی
 • طراحی سیستمهای آبیاری قطره ای و بارانی تحت فشار و کم فشار
 • بررسی عملکرد و کارآیی انواع قطره­چکانها و آبپاشها در آبیاری قطره ای و بارانی
 • بررسی اجرای انواع اتصالات و تجهیزات و قطعات سیستمهای آبیاری قطره ای و بارانی و آبیاری خودکار در مزراع و باغات
 • انواع آبپاش های مورد استفاده در سیستم های عقربه ای، خطی لوله چرخ دار و کلاسیک ثابت، آبپاش توربینی،
 •  انواع کمربند در جنس و اندازه های مختلف و  انواع شیر خودکار در جنس و اندازه های مختلف
 •  لوله های پلی اتیلن در PN و قطرهای مختلف
 •   انواع تجهیزات مورد استفاده در خطوط انتقال (شیرکشویی، شیر هوا و غیره)، هیدروسیکلون، فیلتر توری، فیلتر دیسکی، تانک کود، فیلتر شنی
 •  انواع قطره چکان های معمولی و تنظیم شونده داخل و خارج خط (میکروفلاپر، نتافیم، کرونا، بابلر و ...)، انواع نوارهای آبیاری قطره ای و انواع لوله های قطره چکان دار
آزمایشگاه هیدرولیک
مسئول  آزمایشگاه
فعالیت‌ها
تجهیزات
شهریار حمیدی
 • آزمایش عدد رینولدز، آزمایش افت فشار، اندازه گیری افت انرژی شامل افت طولی و موضعی در لوله ها، تئوری برنولی، میزان افت بار در زانوها و خم ها، فشار هیدرواستاتیک، تعادل اجسام شناور، اوریفیس، آزمایش دبی روزنه
 • آزمایشات قابل انجام در بخش هیدرولیک انهار: آزمایش سرریزها، بررسی عبور جریان آب از سر ریز های مختلف شامل لبه تیز و لبه پهن، مشاهده جریان آشفته، زیربحرانی و فوق بحرانی و تفکیک عملی آنها، آزمایش کانال هیدرولیکی، بررسی جریان عبوری از دریچه های کشویی و قطاعی، بررسی جریان عبوری از روی سرریزهای اوجی، پلکانی و کرامپ، اندازه گیری فشار و سرعت، بررسی پرش هیدرولیکی و عوامل موثر بر آن.
 • میز هیدرولیکی
 • کانال 6 متری
 • کانال 5 متری
 • کانال رسوب
 • مدل شبیه سازی جریان
 • مدل هیدرولوژی
 • مدل شبکه جریان تحت فشار
 • مدل کانال با بستر متحرک
 • مدل نمایش جریان
آزمایشگاه کیفیت آب
مسئول  آزمایشگاه
فعالیت‌ها
تجهیزات
شهریار حمیدی
 • تعیین غلظت کُل املاح موجود در آب با بکارگیری هدایت سنج الکتریکی
 • تعیین درجه­ی بازی یا اسیدی بودن نمونه­ های آب با بکارگیری دستگاه pHمتر
 • اندازه­گیری مقدار اکسیژن محلول در نمونه­ های آب با بکارگیری دستگاه DOمتر
 • مخلوط کردن مواد مختلف در آب با بکارگیری همزن با دور و دمای قابل تنظیم
 • جداسازی اجزای یک محلول با بکارگیری دستگاه سانتریفیوژ با دور قابل تنظیم
 • اندازه­گیری غلظت بعضی عناصر موجو در آب مانند نیترات، نیتریت، آرسنیک، سُرب و ... با بکارگیری اسپکتروفتومتر
 • انواع ترازوهای دیجیتالی با دقت­های مختلف
 • COD راکتور
 • DO متر
 • BOD متر
 • EC متر
 • pH متر
 • پمپ خلاء
 • ترازوی دیجیتال
 • دسیکاتور
 • دماسنج دیجیتال
 • ست تیتراسیون
 • ست جارتست
 • ست فیلتراسیون
 • فتومتر
 • فلیم فتومتر
 • کدورت سنج
 • کمپرسور
 • گرمخانه (آون)
 • لوازم آزمایشگاهی
 • مواد شیمیایی
 • هات پلیت
 • همزن مغناطیسی
 • هود آزمایشگاهی
آزمایشگاه پمپ و هیدرومکانیکال
مسئول  آزمایشگاه
فعالیت‌ها
تجهیزات
شهریار حمیدی
 • آشنایی با انواع پمپ ها، قطعات تشکیل دهنده پمپ
 • آشنایی انواع شیرآلات کنترل جریان، تنظیم جریان، شیرهای هوا، جنس های مختلف لوله و سایر اتصالات خطوط آبرسانی
 • انواع پروانه پمپ ها
 • شیر پایاب
 • شیر کشویی
 • شیر پروانه ای
 • شیر سوپاپی
 • شیر یکطرفه
 • اتصال قابل پیاده کردن (D.J.)، صافی
 • لوله فلزی
 • لوله چدنی
 • لوله پلی اتیلن، لوله فایبرگلاس
 • شیر هوای تک محفظه یک روزنه
 • شیر هوای تک محفظه دو روزنه
 • شیرهای تنظیم کننده فشار
آزمایشگاه مصالح و روش های ساختمانی
مسئول  آزمایشگاه
فعالیت‌ها
تجهیزات
شهریار حمیدی
 • آزمایش  آجر (تعیین وزن حجمی حقیقی و وزن فضایی آجر، تعیین درصد جذب و رطوبت آجر، تعیین مقاومت فشاری و خمشی آجر)،
 • آزمایش گچ و آهک (تعیین درصد ناخالصی آهک، تعیین مقاومت فشاری و خمشی آهک،
 • تعیین درجه نرمی گچ ساختمان،
 • تعیین وزن حجمی گچ ساختمان،
 • تعیین غلظت نرمال گچ ساختمانی،
 • تعیین زمان گیرش گچ ساختمانی، تعیین مقاومت فشاری و خمشی گچ)،
 • آزمایش سیمان و بتن (تعیین غلظت نرمال ملات ماسه سیمان،
 • تعیین زمان گیرش خمیر سیمان،تعیین مقاومت فشاری سیمان،
 • تعیین مقاومت خمشی ملات سیمان،
 • تعیین مقاومت فشاری بتن آزمایش سنگ (تعیین وزن مخصوص مطلق دانه های سنگی،
 • تعیین وزن مخصوص انبوهی متراکم و غیر متراکم، تعیین مقاومت سایشی دانه های سنگی، دانه بندی مصالح شن و ماسه، تعیین ارزش ماسه ای، تعیین درصد تخلخل ، درجه پوکی و درصد جذب آب نمونه های سنگی، تعیین مقاومت مصالح سنگی در برابر ضربه)، آزمایش لس آنجلس جهت تعیین کیفیت نسبی و قابلیت مصالح سنگی به منظور سنجش مقاومت سنگدانه های معدنی یا دانه بندی استاندارد در برابر ضربه و سایش.
 1. دستگاه تعیین مقاومت خمشی ملات سیمان،
 2. دستگاه بلین سیمان 
 3. دستگاه ویکات سیمان 
 4. میله و مخروط جذب آب و ماسه 
 5. دستگاه ایمپکت ولیو 
 6. دستگاه تعیین مقاومت فشاری و خمشی بتن
 7. دستگاه لس آنجلس
آزمایشگاه مکانیک خاک
مسئول  آزمایشگاه
فعالیت‌ها
تجهیزات
شهریار حمیدی
 • تعیین وزن مخصوص دانه های خاک به کمک سند باتل، تعیین ارزش ماسه ای،
 • تعیین دانه بندی به روش سرند کردن با بهره گیری از الک و شیکر آزمایشگاهی،
 • تعیین دانه بندی به روش هیدرومتری،
 • تعیین حد روانی و تعیین حد خمیری به وسیله دستگاه کاساگراند خاک،
 • آزمایش نفوذپذیری به روش بار آبی ثابت و بار آبی افتان به وسیله دستگاه نفوذپذیری خاک،
 • آزمایش برش مستقیم به وسیله دستگاه برش مستقیم خاک،
 • آزمایش تراکم (تعیین رابطه رطوبت – وزن واحد خاک) به کمک قالب و چکش تراکم خاک،
 • آزمایش تحکیم به وسیله دستگاه تحکیم خاک،
 • آزمایش تک محوری خاک چسبنده و غیره چسبنده به وسیله دستگاه تک محوری خاک،
 • آزمایش سه محوری به وسیله دستگاه سه محوری خاک، آزمایش نسبت باربری کالیفرنیا (CBR).
 • برش مستقیم
 • تحکیم خاک
 • مقاومت تک محوری خاک
 • مقاومت سه محوری خاک
 • حدود اتربرگ
 • CBR
 • هیدرومتر
آزمایشگاه نقشه برداری
مسئول  آزمایشگاه
فعالیت‌ها
تجهیزات
شهریار حمیدی
 1. آشنایی با وسایل و تجهیزات نقشه برداری
 2. متر کشی، امتدادگذاری
 3. اندازه گیری اختلاف ارتفاع دو نقطه با دوربین
 4. انتقال Bench mark از نقطه ای مشخص به نقطه ای نزدیک پروژه
 5. تهیه پروفیل‌های طولی و عرضی و تجمیع و افراز زمین
 6. پیمایش زمین و تهیه نقشه پلان
 7. تهیه نقشه‌های توپوگرافی،
 8. پیاده کردن و کنترل مسیر بزرگ راه‌ها و سیستم‌های انتقال آب
 9. طراحی و اجرای عملیات تسطیح اراضی
 10. تقسیم و افراز زمین‌های کشاورزی
 11. همکاری در طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی سیستم‌های آبیاری زمین‌های کشاورزی
 12. آموزش دوربین توتال استیشن
 13. استفاده از GPS برای برداشت نقاط ارتفاعی
 • شاخص
 • ژالون
 • میخ های چوبی
 • سه پایه دوربین
 • متر پارچه‌ای
 • شیب سنج
 • قطب نما
 •  ۴ دستگاه GPS
 •  ۴ دستگاه پلانیمتر
 • ۶ دستگاه ترازیاب
 • ۲ دستگاه تئودولیت آنالوگ
 •  ۲ دستگاه تئودولیت دیجیتال
آزمایشگاه هواشناسی
مسئول  آزمایشگاه
فعالیت‌ها
تجهیزات
شهریار حمیدی
 • آشنایی با ابزار های هواشناسی
 • قرائت داده های هواشناسی
 • استفاده از ابزار قرائت شونده و ادوات ثبات برای سنجش متغیرهای جوی مختلف شامل دمای هوا، دمای خاک، شدت تابش، طول ساعات آفتابی، فشار هوا، رطوبت هوا، جهت باد، سرعت باد، تبخیر از تشت، میزان بارش
 • انواع دماسنج ها (خشک، تر، حداقل و حداکثر)
 • انواع دماسنج های خاک (اعماق ۵، ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ سانتیمتری از سطح خاک)
 • دمانگار دوفلزی
 • سایکرومتر ایستگاهی
 • رطوبت نگار
 • فشارنگار
 • باران سنج
 • انواع باران نگارها (وزنی و سیفونی)
 • بادنماهای یک صفحه ای و دو صفحه ای
 • بادسنج فنجانی
 • هلیوگراف (آفتاب نگار)
 • آکتینوگراف (تشعشع نگار)
 • تشت تبخیر
آزمایشگاه تحقیقات آب
مسئول  آزمایشگاه
فعالیت‌ها
تجهیزات
شهریار حمیدی
آزمایشگاه تحقیقات آب (سوله) در سال ۱۳۹۵ تأسیس گردید مجموعه کامل و جامعی را جهت تحقق بخشیدن به اهداف گوناگون آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی مرتبط با مهندسی آب فراهم نموده است. فعالیت اصلی سوله ایجاد مدل های بکار رفته در پایان نامه دانشجویان است که این مدل ها نیاز به فضا و استخر ذخیره آب یا تانکر دارند و ایجاد چنین امکاناتی در فضای آزمایشگاهی که بیشتر جنبه آموزشی دارند، امکان پذیر نمی باشد. لازم به ذکر است که مدلها بسته به نیاز موضوعات مختلف پایان نامه ها ساخته شده و در پایان برای استفاده مجدد دانشجویان بعدی یا موضوعات متناسب دیگر در فضای مناسبی نگهداری می شوند.
در سوله یک فلوم بزرگ جهت مدل سازی جریانات حاوی رسوب، شبیه سازی جریان آب در مجاری روباز، انتقال رسوب و آبشستگی، اثرات متقابل آب و سازه های مختلف آبی قرار دارد