آموزش دانشکده کشاورزی

تقویم آموزشی سال تحصیلی 1401-1400 دانشگاه کردستان

قوانین، آئین نامه و فرم‌ها

فرم‌های دانشجویان تحصلات تکمیلی
دانشجویان تحصیلات تکمیلی
در این پوشه هیچ فایلی ثبت نشده است.
کاربر انتخاب شده نام  
اسناد
فرم شماره ۲ طرح تحقیق کارشناسی ارشد.pdf
فرم شماره ۲ طرح تحقیق کارشناسی ارشد.docx
فرم تطبیق پروپوزال.docx
شیوه‌نامه تدوین و نگارش پایان‌نامه، رساله و طرح تحقیق (پروپوزال) - جدید.pdf
شیوه‌نامه تدوین و نگارش پایان‌نامه و رساله (پیوست‌ها).doc
شیوه‌نامه تدوین و نگارش پایان‌نامه و رساله (پیوست‌ها).pdf
مجوز صحافی و تکثیر.docx
فرم تطبیق پروپوزال.pdf
فرم شرکت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سخنرانی‌های علمی دانشکده کشاورزی.pdf
مجوز صحافی و تکثیر.pdf
{title}
اکنون توسط
  • thumbnail
    اکنون توسط

    {title}