17 09 2021

روابط عمومی دانشگاه کردستان :

قابل توجه دانشجویان محترم

اطلاعیه دانشگاه کردستان در خصوص زمانبندی حضوری شدن کلاسهای دانشجویان تحصیلات تکمیلی

برای دریافت فایل اطلاعیه کلیک کنید.