17 09 2021

روابط عمومی دانشگاه کردستان :

اطلاعیه تغییر رشته دانشجویان کارشناسی

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند که مهلت درخواست تغییر رشته (داخلی یا همراه با انتقال) از 1400/10/04 آغاز و در 1400/10/17 به پایان خواهد رسید.

برای دریافت فایل راهنمای نحوه ارائه درخواست کلیک کنید.