17 09 2021

معاونت آموزشی دانشگاه کردستان :

قابل توجه پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت رشته آمار

پذیرفته شدگان محترم رشته آمار می توانند از تاریخ 1400/10/26 با مراجعه به سایت دانشگاه - سامانه آموزشی گلستان به صورت اینترنتی ثبت نام کرده و سپس مدارک لازم را به آدرس دانشگاه پست نمایید.

جهت اطلاع از جزئیات و راهنمای ثبت نام به "اطلاعیه ثبت نام دانشجویان کارشناسی پذیرفته شده بهمن 1400" مراجعه نمایید.