آموزش در دانشگاه

قُلْ هَلْ یسْتَوِی الَّذِینَ یعْلَمُونَ وَ الَّذِینَ لَا یعْلَمُون( قرآن کریم )
" طلب العلم فریضة علی کل مسلم " رسول اکرم(ص)
پیامبر گرامی ، تحقیق و دانش اندوزی را یک وظیفه واجب دینی برشمردند .
در نظام های آموزش عالی، آموزش ها از جایگاه ویژه ای برخوردار می­باشد، زیرا رسالت این آموزش ها تربیت سرمایه های انسانی متخصص و متعهد و همچنین تولید علوم و فناوری هایی است که باید راه حل محور و مشکل گشا باشند. در جهان امروز که با بحران های جدی از نظر انرژی و محیط زیست، بحران آب و خاک، سوخت های فسیلی، آلودگی رود خانه ها و دریاها، فقر و گرسنگی، بهداشت و غیره مواجه است نقش آموزش‌ها بیش از پیش حائز اهمیت می شود. زیرا برونداد این آموزش ها باید از آن چنان کیفیت و توانمندی برخوردار باشند تا بتوانند دانش، مهارت و فناوری های مورد نیاز مقابله با این چالش ها را فراهم کنند و زمینه های توسعه پایدار جوامع را ایجاد نمایند. بدیهی است که بسیار ی از این چالش ها جهانی اند و راه حل بومی ندارند لذا نیاز به انسان هایی با قابلیت ها و شایستگی‌هایی در تراز جهانی دارند.
به دلیل تحولات سریع اقتصادی، ضمنی و فرهنگی در چند دهه اخیر و نیاز کشور به تربیت نیروی انسانی متخصص، ساختارهای دانایی محور و تولید  ثروت از دانش، احتیاج به یک بستر سازه مناسب جهت متخصص کردن نیروی انسانی با استفاده آموزش به شدت احساس میشود. سرمایه گذاری علمی برای نیروی انسانی تنها سرمایه گذاری انسانی است که نه تنها مستهلک نمیشود، بلکه به طور فزاینده، بازده آن افزایش مییابد ومیزان آن قابل اندازه گیری نیست.
برای تولید علم ودانش زمینه هایی لازم است که عمده ترین آن آموزش است. در دنیای امروز، رابطه ای مستقیم بین توسعه تکنولوژی و پیشرفت در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر کشور برقرار است. به طوری که می توان گفت تکنولوژی عامل اساسی برای ایجاد ثروت، دانایی و توانایی کشورها بوده و ابزاری قدرتمند در توسعه ملی به شمار می آید. تکنولوژی چهار رکن اساسی دارد : انسان ، ماشین ، سازمان و اطلاعات که تعامل اینها با یکدیگر موجب رشد و توسعه اقتصادی می شوند. از میان چهار رکن تکنولوژی، انسان نقش محوری و بنیادی دارد .
 استفاده از بهترین و مدرن ترین ماشین آلات بدون نیروی انسانی متخصص و ماهر ممکن نیست. اینجاست که اهمیت دانشگاه بیش ازپیش­روشن­می­شود. چون دانشگاه محل تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر است و اگر این نیروی انسانی متخصص بتواند دانش و مهارت خود را در عرصه تولید و صنعت به کار ببرد ، موجب پیشرفت خواهد شد.
12,000+
بیش از 12 هزار دانشجو
398+
نزدیک به 400 عضو هیأت علمی
30,000+
بیش از 30 هزار دانش‌آموخته

   سامانه‌های آموزشی