07 06 2022

انجمن علمی آموزش زبان انگلیسی دانشگاه کردستان با همکاری مدیریت توسعه کارآفرینی، مراکز رشد و نوآوری دانشگاه برگزار می‌کند.

نوبت دوم کارگاه تربیت مدرس زبان انگلیسی

کارگاه تربیت مدرس زبان انگلیسی کودکان

Jolly Phonics TTC Workshop

پنج‌شنبه 19 خردادماه
از صبح تا عصر

مرکز نوآوری واقع در ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه کردستان

به شرکت کنندگان گواهی معتبر اعطا خواهد شد.
هزینه ثبت‌نام: ۱۲۰ هزار تومان
ظرفیت شرکت‌کنندگان محدود است.

جهت ثبت‌نام می‌توانید به آیدی @alauok_admin پیام دهید.