20 05 2023

مسابقات لیگ قهرمانی دانشجویان استان کردستان یکم تا یازدهم خردادماه به میزبانی دانشگاه کردستان برگزار خواهد شد.

لیگ قهرمانی دانشجویان استان کردستان