07 06 2023

در هجدهمین جلسه هیات ممیزه از دور پنجم، با ارتقای مرتبه علمی 6 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه موافقت شد.

ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی دانشگاه

در هجدهمین جلسه هیئت ممیزه از دور پنجم که روز چهارشنبه مورخ 17/ ۰3/ ۱۴۰۲ در سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد، با ارتقای مرتبه علمی 6 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه به شرح زیر موافقت شد:

  • دکتر سردار محمدی عضو هیئت علمی گروه تربیت بدنی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، ارتقا به مرتبه استادی 
  • دکتر یدالله پشاآبادی عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات کردی دانشکده زبان و ادبیات، ارتقا به مرتبه دانشیاری
  • دکتر عیسی معروف‌پور عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی، ارتقا به مرتبه استادی
  • دکتر فرهاد وفائی عضو هیئت علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، ارتقا به مرتبه دانشیاری
  • دکتر جواد ناظمی‌رفیع عضو هیئت علمی گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی، ارتقا به مرتبه دانشیاری
  • دکتر خالد احمدزاده عضو هیئت علمی گروه علوم اقتصادی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، ارتقا به مرتبه دانشیاری

دبیرخانه هیئت ممیزه دانشگاه ضمن عرض تبریک به این عزیزان از درگاه خداوند متعال برای این عزیزان و خانواده محترمشان، آرزوی سلامتی، بهروزی و موفقیت روزافزون را دارد.