10 05 2023

در هفدهمین جلسه هیئت ممیزه از دور پنجم، با ارتقای مرتبه علمی 3 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه موافقت شد.

ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی دانشگاه

در هفدهمین جلسه هیئت ممیزه از دور پنجم که روز چهارشنبه مورخ 1402/2/20 در سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد، با ارتقای مرتبه علمی 3 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه به شرح زیر موافقت شد:

  • دکتر افشین عبداللهی عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، ارتقا به مرتبه دانشیاری
  • دکتر هادی صمیمی اخیجهانی عضو هیئت علمی گروه بیوسیستم دانشکده کشاورزی، ارتقا به مرتبه دانشیاری
  • دکتر بهروز حریقی عضو هیئت علمی گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی، ارتقا به مرتبه استادی

دبیرخانه هیئت ممیزه دانشگاه ضمن عرض تبریک به این عزیزان از درگاه خداوند متعال برای این عزیزان و خانواده محترمشان، آرزوی سلامتی، بهروزی و موفقیت روزافزون را دارد.