هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی

راه‌های تماس

  • آدرس پستی: سنندج ، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه کردستان
  • کد پستی: ۱۵۱۷۵-۶۶۱۷۷
  • صندوق پستی: ۴۱۶
  • شماره تماس و فکس: ۰۸۷۳۳۶۱۱۴۷۰ 
  • شماره داخلی: ۲۴۳۳-۲۴۳۴
  • ایمیل: jazb [at] uok.ac.ir

فایل‌های مفید

آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها

کارگروه بررسی صلاحیت عمومی