درباره گروه علوم زمین

رشته زمین شناسی در سال 1388 در دانشگاه کردستان تاسیس  و از همان سال اقدام به جذب دانشجویان در مقطع  کارشناسی نموده است. در سال 1393 اولین دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد گرایش زمین شیمی وارد دانشگاه کردستان شدند. در حال حاضر این گروه با داشتن 6 عضو هیات علمی ،  یک کارشناس گروه، 124 دانشجوی درحال تحصیل و 5 آزمایشگاه تخصصی در حال خدمت رسانی به بدنه علمی دانشگاه  می باشد.  آزمایشگاههای تخصصی  شامل: سنگ شناسی و رسوب شناسی، مطالعات میکروسکوپی، فتوژئولوژی و نقشه برداری ، مهندسی زمین شناسی و هیدروژئوشیمی می باشد.تاکنون 186 دانشجوی مقطع کارشناسی و 29 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد از گروه علوم زمین فارغ التحصیل شده اند و 5 دانشجوی بین الملل در گرایش کارشناسی ارشد پذیرفته و فارغ التحصیل شده اند. از افتخارات گروه زمین شناسی کسب رتبه جهانی  301-400 دانشگاه کردستان در گرایش های زمین شناسی، زیست شناسی و زیست محیطی می باشد.

چشم انداز گروه زمین شناسی
  1. تجهیز آزمایشگاهها و امکانات پژوهشی مرتبط برای ورود دانشجویان تحصیلات تکمیلی
  2. توسعه گرایشهای زمین شناسی متناسب با تخصص و بستر فراهم در گروه  در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
  3. تجهیز آزمایشگاههای زمین شناسی برای مشارکت در پروژه های در حال ساخت و ارائه مشاوره و خدمات فنی ژئوتکنیکی کارگاهی و آزمایشگاهی
  4. انجام پژوهشهای زمین شناسی کاربردی و تحقیقاتی در منطقه با توجه به نیاز مندی های منطقه در سطح انجام پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد

رسالت گروه زمین شناسی
  1. تربیت نیروهای متخصص و کارآمد در زمینه کارهای زمین شناسی
  2. انجام تحقیقات بنیادین  و کاربردی در منطقه غرب کشور به منظور آگاهی از وضعیت زمین شناسی و استفاده از آنها در مدیریت منابع آب، مصالح قرضه، اکتشافات معدنی، مخاطرات زمین شناسی و ....

اطلاعات گروه زمین شناسی به تفکیک موضوع

تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی
تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
تعداد دانشجویان مرد
تعداد دانشجویان زن
تعداد اعضای هیات علمی
تعداد آزمایشگاه
105
19
30
94
6
5