17 01 2022

لغو امتحانات حضوری روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ 27 و 28 دی ماه

اطلاعیه1: لغو امتحانات حضوری

ضمن آرزوی سلامتی برای تمامی دانشجویان عزیز و اساتید بزرگوار، با توجه به شرایط خاص آب و هوایی و احتمال مشکل تردد، کلیه امتحانات حضوری روزهای دوشنبه و سه شنبه 27 و 28 دی ماه 1400 لغو می گردد. اساتید محترم به تشخیص خود می توانند امتحانات مربوطه به روزهای مذکور را به صورت مجازی (طبق برنامه مقرر)، و یا به صورت حضوری (در سایر روزها و تا قبل از 30 بهمن ماه) برگزار نمایند.