18 01 2022

حوزه معاونت آموزشی دانشگاه کردستان با صدور اطلاعیه از لغو امتحانات حضوری این دانشگاه در روزهای 29 و 30 دی‌ماه خبر داد.

اطلاعیه2: لغو امتحانات حضوری

پیرو اطلاعیه قبلی، و نظر به تداوم شرایط نامساعد آب و هوایی و احتمال اختلال در تردد دانشجویان و همکاران محترم، کلیه امتحانات حضوری روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ 29 و 30 دی ماه 1400 لغو می گردد. اساتید محترم به تشخیص خود می توانند امتحانات روزهای مذکور را به صورت مجازی (طبق برنامه مقرر)‌ ، و یا به صورت حضوری (در سایر روزها و تا قبل از 30 بهمن ماه)‌ برگزار نمایند.   حوزه معاونت آموزشی دانشگاه