30 05 2022

آشنایی با هوش مصنوعی و پایتون و شناخت شرایط و فرصت‌های شغلی و تحصیلی در این زمینه

انجمن علمی علوم کامپیوتر با همکاری معاونت فرهنگی_اجتماعی و دانشجویی دانشگاه کردستان برگزار می‌نماید.

زمان: پنجشنبه 12 خرداد ساعت 19

مکان: سالن مجازی گروه ریاضی دانشگاه کردستان به آدرس: meet.uok.ac.ir/ch/sci.math