معرفی معاون

روشن خوشنوازی

معاون فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی

تحصیلات

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

  • دکترای تخصصی شیمی معدنی (۱۳۷۶ - ۱۳۸۲)
  • کارشناسی ارشد شیمی معدنی (۱۳۷۴ - ۱۳۷۶)
  • کارشناسی شیمی محض (۱۳۶۹ - ۱۳۷۴)

 
شماره تماس: 08733624002
پست الکترونیکی: r.khoshnavazi [at] uok.ac.ir
  • شیمی پلی اکسومتالات ها، سنتز و کاربردها