30 05 2022

جشن استقبال از دانشجویان دانشکده علوم پایه

جشن استقبال از دانشجویان دانشکده علوم پایه به مناسبت آغاز آموزش حضوری پس از ۲ سال تعطیلی کلاس‌های آموزشی به علت پاندمی کرونا