30 05 2022

توزیع سیم کارت #رایگان  ایرانسل

📌توزیع سیم کارت #رایگان  ایرانسل
با بسته های متنوع دانشجویی

ویژه دانشجویان، اعضای محترم هیأت علمی و کارمندان محترم دانشگاه کردستان

زمان: شنبه و یکشنبه ٧ و ۸ خرداد ماه از ساعت ٩:٣٠ الی ١۶ 
مکان: طبقه اول ساختمان مدیریت  حمایت و پشتیبانی فرهنگی-اجتماعی دانشگاه (معاونت فرهنگی سابق) 

ارائه کارت ملی و کارت پرسنلی (دانشجویی)  الزامی می باشد