30 05 2022

بازگشایی استخر دانشگاه کردستان

به اطلاع دانشگاهیان عزیز می رساند که بازگشایی استخر دانشگاه بعد از ماه مبارک رمضان منوط به اتمام تعمیرات می باشد.