فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی

در این پوشه هیچ فایلی ثبت نشده است.
کاربر انتخاب شده نام اندازه تاریخ ویرایش ايجاد تاريخ
پوشه‌ها
فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی در جامعه و صنعت -- 23 روز قبل 2 ماه ها قبل
آیین‌نامه‌ها و فرم‌های اعضای هیات علمی -- 3 ماه ها قبل 6 ماه ها قبل
فایل‌های راهنما -- 6 ماه ها قبل 6 ماه ها قبل
آیین‌نامه‌های مربوط به مجلات -- 6 ماه ها قبل 6 ماه ها قبل
آیین‌نامه‌های نشر کتاب -- 6 ماه ها قبل 6 ماه ها قبل
آیین‌نامه‌های حمایتی -- 6 ماه ها قبل 6 ماه ها قبل
آیین‌نامه‌های مربوط به آزمایشگاه‌ها و تجهیزات -- 6 ماه ها قبل 6 ماه ها قبل
پایگاه‌های معتبر جهت سنجش اعتبار مجلات -- 6 ماه ها قبل 6 ماه ها قبل
سایر فرم‌ها و آیین‌نامه‌ها -- 6 ماه ها قبل 6 ماه ها قبل
آیین‌نامه‌های دانشجویان -- 2 ماه ها قبل 6 ماه ها قبل
آیین‌نامه‌های طرح‌های پژوهشی -- 6 ماه ها قبل 6 ماه ها قبل
آیین‌نامه‌ها و فرم‌های مرتبط با کنفرانس‌ها و کارگاه‌ها -- 3 ماه ها قبل 6 ماه ها قبل
آیین‌نامه‌ها و فرم‌های مرتبط با فرصت مطالعاتی -- 3 ماه ها قبل 6 ماه ها قبل
آیین‌نامه‌ها و فرم‌های مرتبط با گرانت -- 3 ماه ها قبل 6 ماه ها قبل
آیین‌نامه‌های پسادکتری و طرح‌های مشترک با صندوق ملی حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور -- 3 ماه ها قبل 6 ماه ها قبل
دستورالعمل امتیازدهی به فعالیت‌های پژوهشی و محاسبه امتیاز گرانت اعضای هیأت علمی دانشگاه کردستان -- 28 روز قبل 6 ماه ها قبل
{title}
اکنون توسط
  • thumbnail
    اکنون توسط

    {title}