09 06 2022

واحد فناوری اطلاعات دانشکده علوم پایه:

21مین جلسه باشگاه فیزیک کردستان

21مین سخنران باشگاه فیزیک کردستان جناب آقای دکتر فرخ سررشته داری استادیار فیزیک دانشگاه تهران با عنوان سخنرانی "مروری بر کاربردهای جالب فیزیک اتمی" می باشند. کلیه علاقمندان می توانند از طریق بستر مجازی اسکای روم در روز دوشنبه 6 تیر ماه 1401 ساعت 16 در این جلسه حضور یابند.

https://meet.uok.ac.ir/ch/physics.club.uok