23 01 2022

خانم دکتر هانیه غفاری استادیار گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان همراه با آقای مهندس باربد صفایی مهرو موفق به چاپ دو فصل از کتاب مرجع سه‌جلدی تهیه و تدوین زنده‌یاد هنریک مجنونیان با عنوان پارک‌های ملی و سایر مناطق حفاظت‌شده، مبانی و تدابیر حفاظت در ایران و جهان، همراه با دستورالعمل‌های علمی و فنی شدند.

چاپ دو فصل از کتاب مرجع سه‌جلدی پارک‌های ملی و سایر مناطق حفاظت‌شده، مبانی و تدابیر حفاظت در ایران و جهان، همراه با دستورالعمل‌های علمی و فنی توسط خانم دکتر هانیه غفاری از گروه محیط زیست دانشگاه کردستان

سایر تصاویر