درباره گروه روانشناسی

گروه روانشناسی دانشگاه کردستان در سال 1387 با استقلال یافتن از گروه علوم تربیتی، فعالیت خود را به طور رسمی و با 4 عضو هیات علمی آغاز کرد. در این سال پذیرش اولین گروه دانشجویان کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی صورت گرفت و در گام بعدی پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی روانشناسی بالینی انجام شد. مطابق با چشم انداز و اهداف توسعه گرای گروه، در سال 1393 مقطع کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی شناختی نیز به گروه اضافه شد. با بازنشستگی یکی از اعضای گروه و عزیمت دو تن از اساتید به دانشگاه های خارج از کشور، گروه با 4 عضو به فعالیت های خود ادامه داد و اخیراً با اضافه شدن دو عضو هیات علمی جدید، تعداد اعضای فعال در گروه به 6 نفر افزایش یافت. در حال حاضر گروه روانشناسی در مقطع کارشناسی روانشناسی، مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی و کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی دانشجوی شاغل به تحصیل دارد و به زودی در مقطع دکتری روانشناسی نیز پذیرش دانشجو خواهد داشت. لازم به ذکر است که در طی فعالیت های گروه روانشناسی در این سالها، علاوه بر دانشجویان داخل کشور، دانشجویان بین الملل هم امکان پذیرش و تحصیل در مقاطع روانشناسی را داشته اند و هر سال تعدادی دانشجو از سایر کشورها پذیرش می شوند.
از امکانات گروه روانشناسی می توان به آزمایشگاه روانشناسی اشاره کرد که دارای ابزارها و دستگاه هایی در جهت سنجش، پژوهش و درمان در حیطه های بالینی و شناختی است و یکی از اهداف پیش رو افزودن به این تجهیزات است. علاوه بر این، مرکز مشاوره دانشگاه تحت نظارت و هدایت گروه روانشناسی در حیطه های مختلف از جمله، برگزاری کارگاه های عمومی و تخصصی و مشاوره های فردی، زوجی و گروه درمانی فعالیت دارد و به ارائه خدمات می پردازد.
تاسیس گروه روانشناسی توسط آقای دکتر فاتح رحمانی صورت گرفته است. سایر اعضا به ترتیب عضویت در گروه دکتر احمد سهرابی، دکتر مهدی زمستانی، دکتر آزاد همتی، دکتر فرزاد نصیری، و دکتر ساناز عینی هستند. آدرس صفحات شخصی مربوط به هریک در ادامه قابل رؤیت است:
دکتر فاتح رحمانی
https://hum.uok.ac.ir/~f.rahmani
دکتر احمد سهرابی
https://hum.uok.ac.ir/~a.sohrabi
دکتر مهدی زمستانی
https://hum.uok.ac.ir/~m.zemestani
دکتر آزاد همتی
https://hum.uok.ac.ir/~a.hemmati
دکتر فرزاد نصیری
https://hum.uok.ac.ir/~f.nasiri
دکتر ساناز عینی
https://hum.uok.ac.ir/~s.eyni