مجلات گروه علوم تربیتی


  1. Journal of School Administration
این نشریه دارای پروانۀ انتشار به شمارۀ ثبت 20532/92
مورخ 5/8/1392 از معاونت محترم امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی است. همچنین نشریه بر اساس موافقت دفتر محترم
سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری مورخ 18/08/1392 اجازۀ انتشاریافته  
است. نشریه بر اساس نامه شماره 3/18/290135 مورخ 1395/12/16 مدیرکل محترم سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، موفق به دریافت درجه علمی- پژوهشی از وزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوری گردید. این نشریه حاصل فعالیت مشترک دانشگاه کردستان و انجمن مدیریت آموزشی ایران است.

 
Responsive Image
  1. تدریس پژوهی
 فصلنامه پژوهش در تدریس تنها مجله تخصصی در زمینه تدریس در کشور است که با هدف توسعه مطالعات پایه و کاربردی در این حوزه تخصصی منتشر می‌شود. این فصلنامه مرجع اصلی پژوهش در زمینه آموزش و تدریس و جستجو است. این فصلنامه به استناد نامه شماره 3/18/102381 تاریخ 1395/05/18 مدیرکل محترم دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی و دبیر کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فصلنامه «تدریس پژوهی» به اخذ اعتبار علمی-پژوهشی، گردیده است.
Responsive Image
  1. مدیریت دانشگاهی
فصلنامه علمی مدیریت دانشگاهی به‌منظور گسترش و اعتلای سطح دانش و پژوهش اصیل در زمینه‌های گوناگون در رابطه سیستم‌های آموزش عالی و با تأکید بر محوریت مدیریت و برنامه‌ریزی در دانشگاه و موارد مربوط به آن با انتشار دست‌یافته‌های پژوهشی در میان اعضای هیئت‌علمی، پژوهشگران کاردان و دانـشجویان مقاطع ناهمسان تحصیلی در رشته‌های دانشگاهی و به‌ویژه علوم تربیتی فعالیت می‌نماید.
 
Responsive Image