15 09 2021

برگزاری امتحانات ترم جاری(4002) بصورت حضوری

به اطلاع اساتید و دانشجویان محترم دانشکده هنر و معماری می رساند بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه تمام امتحانات پایان ترم حتی دروسی که بصورت مجازی تشکیل شدند بصورت حضوری برگزار خواهد شد. 
لازم است تمام دانشجویان جهت شرکت در آزمون کارت ورود به جلسه را در اختیار داشته باشند.
ضمنا حوزه برگزاری دروس تخصصی در محل دانشکده هنر و معماری خواهد بود.