انجمن‌های علمی دانشجویی

معرفی

انجمن‌ علمی دانشجویی چیست؟
همانطور که از نام انجمن‌های علمی دانشجویی مشخص است، انجمن تشکّلی است دانشجویی که در زمینه علمی فعالیت می‌کند. در واقع انجمن‌ها محملی است برای علاقمندان فعالیت‌های علمی فوق برنامه؛ به این صورت که خود دانشجویان با مشورت استاد مشاور انجمن برای مدت یکسال تحصیلی، برنامه‌هایی فراتر از فعالیت‌های آموزشی و درسی خود تدارک می‌بینند؛ برنامه‌هایی که در قالب کلاس‌های آموزشی دانشگاه نیامده است.

در مورد محورهای فعالیت انجمن های علمی میتوان به این موارد اشاره کرد:
برگزاری مسابقات و جشنواره‌های علمی فرهنگی، برگزاری همایش‌های علمی و نشست‌های تخصصی، برگزاری دوره‌های مهارت اندوزی، برگزاری اردوها و بازدیدهای علمی فرهنگی، برگزاری جلسات مناظره و نقد علمی، برپایی نمایشگاه های تخصصی و ...
 
Responsive Image

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

انجمن‌های دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
Responsive Image

دانشکده زبان و ادبیات

انجمن‌های دانشکده زبان و ادبیات
Responsive Image

دانشکده هنر و معماری

انجمن‌های دانشکده هنر و معماری
Responsive Image

دانشکده منابع طبیعی

انجمن‌های دانشکده منابع طبیعی
Responsive Image

دانشکده علوم پایه

انجمن‌های دانشکده علوم پایه

مدیریت فرهنگی و اجتماعی