نشریات

Responsive Image

بوطیقا

نشریه ادبی بوطیقا شامل مجله چاپی و دیجیتالی و پادکست به زبان‌های انگلیسی، فارسی و کردی است.

بوطیقا
Responsive Image

مطالعات زبان‌شناسی

مطالعات زبان‌شناسی
Responsive Image

هونه

هونه
Responsive Image

اکسیر

اکسیر
Responsive Image

شناخت و هوشیاری

شناخت و هوشیاری
Responsive Image

مدیران جوان

مدیران جوان
Responsive Image

آپر

آپر
Responsive Image

کمینگ

کمینگ
Responsive Image

ئاوزین

ئاوزین
Responsive Image

تسلا

تسلا
Responsive Image

تاڤگه

تاڤگه
Responsive Image

پازند

پازند
Responsive Image

آگروتکنیک

آگروتکنیک
Responsive Image

ڕاڤە

ڕاڤە
Responsive Image

تأمل

تأمل
Responsive Image

بیوتکنولوژی

بیوتکنولوژی
Responsive Image

چالاک

چالاک
Responsive Image

پیشه و گه‌شه

پیشه و گه‌شه
Responsive Image

خط

خط
Responsive Image

ورتکس

ورتکس

مدیریت فرهنگی و اجتماعی