22 06 2022

معاون فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی دانشگاه کردستان با اشاره به اینکه در نیمسال دوم تحصیلی 2 هزار و 485 مورد وام به حساب دانشجویان واریز شده است، اعلام کرد: مبلغ پرداختی در نیمسال دوم 10 میلیارد و 300 میلیون تومان بوده است.

اعطای 10 میلیارد و 300 میلیون تومان وام دانشجویی در دانشگاه کردستان طی نیمسال دوم تحصیلی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کردستان، دکتر روشن خوشنوازی در نشست رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت عتف و معاونان وی با هیات رئیسه دانشگاه کردستان، اظهار کرد: دانشگاه کردستان دارای 18 خوابگاه ملکی و 2 خوابگاه استیجاری است که در مجموع دارای 1046 اتاق و ظرفیت اسمی 4035 نفر است.
وی با اشاره به اسکان 4 هزار و 105 دانشجو در سراهای دانشجویی طی ترم جاری، افزود: از این تعداد هزار و 730 نفر دانشجوی پسر و 2 هزار و 375 نفر دانشجوی دختر بوده‌اند.
معاون فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی دانشگاه کردستان ضمن اشاره به تغذیه دانشجویان، عنوان کرد: دانشگاه دارای دو سلف سرویس و دو رستوران مکمل است که از فروردین تا کنون 88.5 درصد دانشجویان به سلف‌های دانشگاه و 11.45 درصد به رستوران‌های مکمل مراجعه کرده‌اند و پنج هزار و 744 پک صبحانه نیز در اختیار دانشجویان قرار داده شده است.
وی تصریح کرد: طی نیمسال اول سال تحصیلی جاری سه هزار و 70 نفر دانشجو تقاضای وام داشته‌اند که در مجموع به این افراد 12 میلیارد و 500 میلیون تومان پرداخت شده است.
خوشنوازی با اشاره به اینکه در نیمسال دوم 2 هزار و 485 مورد وام به حساب دانشجویان واریز شده است، اعلام کرد: مبلغ پرداختی در نیمسال دوم 10 میلیارد و 300 میلیون تومان بوده است.
وی در ادامه به مشکلات این حوزه‌ها پرداخت و نیاز مجتمع سرای دختران فرشتگان به سالن ورزشی، محوطه‌سازی و حصارکشی و همچنین تامین سیستم هواساز و تهویه برای سلف سرویس دانشجویی مرکزی را از جمله مشکلات موجود عنوان کرد.

سایر تصاویر