راه‌های تماس

پژوهشکده کردستان شناسی / راه‌های تماس

  • آدرس: استان کردستان، سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، مرکز پژوهش‌های کردستان‌شناسی
  • تلفن و فاکس : 33624007-087
  • ساعت کار مرکز: 7:30 - 14:30
  • پست الکترونیکی: kurdlit@uok.ac.ir