طرحهاي خاتمه يافته در سال 1388

 

عنوان طرح

نام مجری

همکاران

نوع طرح

مدت اجرا

تاريخ شروع

تاريخ خاتمه

اعتبار طرح

(ريال)

دانشكده

گروه

1.        

مطالعه واكنش دي بنزوئيل استيلن با تركيبات 3،1- دي كتوني در مجاورت تري فنيل فسفين در محيط آبي

 

فاروق نصيري

مرتضي بيدار بهاره آتشكار

بنيادي

12 ماه

16/7/87

21/4/88

000/000/25

علوم

شيمي

2.        

مطلعات ترموديناميكي بر روي محلول هاي آبي تنگستات سديم در غياب و حضور پليمرهاي محلول در آب

رحمت صادقي

روناك گلابي مهدي ضيايي

بنيادي

6 ماه

5/12/87

30/8/88

000/000/30

علوم

شيمي

3.        

سنتز ساده و تك ظرفي بتا كلروهيدرين هاي داراي گروه عاملي فعال

 

فرزاد نيك پور

رويا مظفري

بنيادي

12 ماه

13/6/87

24/6/88

000/000/30

علوم

شيمي

4.        

مطالعه ي سنتيكي آنزيم كاتالاز در حضور عوامل ديگر

محمد قادرمرزي

محمود قادرمرزي

بنيادي

5 ماه

9/12/77

29/7/88

000/500/9

علوم

شيمي

5.        

سنتز و مطالعه كمپلكسهاي ازNi, Cu Cu, با ليگاند پيريدين دي كربوكسيليك اسيد

محمد قادرمزي

-

بنيادي

8 ماه

11/12/86

10/12/88

000/000/20

علوم

شيمي

6.        

تهيه كمپلكسهاي منگنز نانو لوله هاي كربني تك ديواره عامل دار شده

سجاد محبي

-

كاربردي

6 ماه

22/2/86

26/3/88

000/000/19

علوم

شيمي

80%

7.        

مدل انرژي تاريك جفت شده غير كمينه در شامه DGP تابدار

 

محمد رضا ستاره

-

بنيادي

9 ماه

19/12/87

12/7/88

000/640/19

علوم

فيزيك

8.        

بررسي پيمايش هاي كاتوره اي كوانتومي با زمان پيوسته روي شبكه هاي منظم عنكبوتي با استفاده از تئوري كوانتومي احتمال

شهريار سليمي

-

بنيادي

9 ماه

13/12/86

25/7/88

000/000/15

علوم

فيزيك

9.        

بررسی تاثیر نانو ذرات فرو مغناطیس بر خواص ابر رسانایی و ریز ساختار ابر رسانای MgB2

سعید سلطانیان

-

كاربردي-بنيادي

6 ماه

10/5/84

3/9/88

000/980/13

علوم

 

فيزيك

80%

10.    

بهبود خواص ابر رسانای MgB2 با استفاده از دوپینگ Si3n4 در ابعاد نانو

سعید سلطانیان

-

كاربردي-بنيادي

6 ماه

10/5/84

3/9/88

000/960/13

علوم

فيزيك

80%

11.    

مدولهاي كوهن مكالي و كوهمولوژي

امير مافي

-

بنيادي

12 ماه

1/11/87

12/7/88

000/960/24

علوم

رياضي

12.    

حلقه هايي كه عضو خنثي چپ دارند

محمد نادر قصيري

-

بنيادي

12 ماه

9/8/83

6/7/88

000/000/10

علوم

رياضي

13.    

بررسي فرم ارزيابي كيفيت تدريس اساتيد دانشگاه كردستان با توجه به توزيع امكان نظرات دانشجويان

كورش ارزيده

شهلا زندي نژاد

كاربردي

9 ماه

11/4/87

13/8/88

000/250/18

علوم

رياضي

14.    

روشهاي تكراري براي مسائل موازنه اي، نامساوي هاي تغييراتي و نقاط ثابت

شهرام سعيدي

-

بنيادي

10 ماه

10/10/87

12/11/88

000/900/19

علوم

رياضي

15.    

مطالعه تغييرات غلظت هورمونهاي TSH,T4,T3 در سرم خون بزهاي ماده مرخز در فصل جفتگيري و خارج از فصل جفتگيري

محمد علي زارعي

عباس فرشاد

كاربردي بنيادي

12 ماه

11/12/86

30/9/88

288/004/20

علوم

علوم زيستي

16.    

اثرات تغذیه اولیه و استفاده از اوماج و اوسیس بر روی برخی شاخص های بیوشیمیایی سرم و بافت شناسی روده جوجه گوشتی

محمد علی زارعی

قربانعلي صادقي

كاربردي

12 ماه

18/9/85

30/10/88

000/200/15

علوم

زيست شناسي

17.    

بررسي راههاي گسترش كارآفريني در بخش صنعت استان كردستان

رضا شافعي

وفايي عزيزي- كاشفي -احمدي

كاربردي

9 ماه

25/2/87

2/3/88

000/000/20

ادبيات

مديريت

18.    

بررسی وضعیت شیوع تقلب و دزدی علمی در میان دانشجویان دانشگاههای استان کردستان در شهرستان سنندج

امجد زبردست

 

-

كاربردي

12 ماه

13/12/85

30/2/88

000/000/15

ادبيات

علوم تربيتي

19.    

بررسی عوامل موثر بر کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی دانشگاه كردستان

 

نعمت الله عزیزی

 

نسرين پناهي

كاربردي

8 ماه

22/7/78

3/9/88

000/550/4

ادبيات

علوم تربيتي

20.    

مقايسه انگيزش و جهت گيري دانشجويان يك زبانه و دوزبانه در فراگيري زبان انگليسي و رابطه آن با متغيرهاي اجتماعي -رواني

ناصر شيربگي

-

كاربردي

9 ماه

24/4/86

28/9/88

000/000/18

ادبيات

علوم تربيتي

21.    

علل افزايش تقاضا براي آموزش سايه اي در بين دبيران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهر سنندج

ناصر شيربگي

صبوري-يعقوبي-رضايي-حسن زاده

كاربردي

9 ماه

5/3/88

18/6/88

000/220/18

ادبيات

علوم تربيتي

22.    

رابطه توانايي خلاقيت دانش آموزان با متغيرهاي شغل والدين و سطح خلاقيت در گروه هاي دوستي

مصطفي قادري

يونس صحرانورد

كاربردي

6 ماه

8/2/88

23/8/88

000/700/19

ادبيات

علوم تربيتي

80%

23.    

نقد و بررسي آراي قاضي عبدالجبار همداني درباره قرآن

كيوان بلندهمتيان

-

كاربردي

6 ماه

19/8/88

25/12/88

000/040/14

ادبيات

علوم تربیتی

80%

24.    

ساخت دستگاه ديجيتالي سنجش چابكي

سعيد صادقي بروجردي

سميرا علي ابادي-ليلا حمزه-فرزاد عزيزي-اشكان شريعتي

كاربردي

6 ماه

15/12/85

30/8/88

000/000/20

ادبیات

تربيت بدني

25.    

سمبوليسم اجتماعي در اشعار مهدي اخوان ثالث

سيد احمد پارسا

-

بنيادي

6 ماه

29/11/87

30/8/88

000/980/19

ادبيات

ادبيات فارسي

26.    

تحليل و بررسي سروده هاي عربي خاقاني

عبدالله رسول نژاد

-

كاربردي

7 ماه

2/2/86

8/4/88

000/000/15

ادبيات

ادبيات عرب

80%

27.    

بررسی توان باران میزان فرسایش پذیری خاک با استقرار كرتهاي فرسايش و رسوب

 

صابر شاهویی

فرنوش قاسم پور-كامران چپي-اقبال محمدي-حسين خالديان-طالب حيدري-نادر نجم الديني-لادن رضايي

كاربردي

24 ماه

9/12/77

12/3/88

000/000/32

كشاورزي

خاك شناسي

28.    

ارزیابی موفقیت گونه های درختی و درختچه ای كاشته شده در جنگلداري منطقه حسن آباد سنندج

نقی شعبانیان

رضا بصيري-كامبيز بهمني

كاربردي

26 ماه

17/4/83

8/9/88

000/000/15

كشاورزي

زراعت

29.    

بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های ماهی اسبله (Silurus glanis )در منطقه شمال غرب ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی

برزان بهرامی کمانگر

-

كاربردي

12 ماه

8/8/85

18/12/88

000/000/15

كشاورزي

شيلات

80%

30.    

طراحي و پياده سازي ساختار چند عامله هميار براي كنترل فازي سازگار چراغ راهنمايي

فردين اخلاقيان

فاطمه دانشفر فتح الله منصوري

كاربردي

9 ماه

12/8/87

15/7/88

000/948/19

مهندسي

كامپيوتر

31.    

تعيين هويت با استفاده از طرح شبكيه چشم

فردين اخلاقيان

مهران دلجوان اميري وفا بارخدا

كاربردي

8 ماه

28/12/87

23/8/88

000/860/19

مهندسي

كامپيوتر

32.   

تعيين زلزله طرح در كلان شهر تهران به روش تفكيك خطر لرزه اي

آزاد يزداني

-

بنيادي

6 ماه

23/11/87

30/7/88

000/000/19

مهندسي

عمران

33.    

بررسی اثر ژئوسینتیکها بر ظرفیت باربری پی های نواری واقع برخاک ماسه ای

کامران نوبخت وکیلی

جهانگیر الیاسی

كاربردي

12 ماه

 

6/6/85

 

30/6/88

000/000/15

مهندسی

عمران

34.    

تحليل سيستم هاي ديناميكي يك درجه و چند درجه آزادي با استفاده از شبكه هاي عصبي انتشار برگشتي، تابع شعاعي و رگرسيون تعميم يافته

مرتضي بسطامي

هوشنگ دباغ

كاربردي

7 ماه

8/7/87

22/12/88

000/380/19

مهندسی

عمران

80%

35.    

 

تحلیل و بررسی الگوهای معماری ساختمانهای آموزشی شهر سنندج-فاز یک

صلاح الدین مولانایی

منصور بنفشي-احمد كريمي

كاربردي

12 ماه

2/11/85

7/10/88

000/920/9

مهندسی

معماري

36.    

بررسي مدل قوس خطا در حالت گذرا و شبيه سازي كامپيوتري آن بر روي يك شبكه واقعي KV 400

جمال مشتاق

محسن جنتي

كاربردي

8 ماه

26/8/87

20/11/88

000/000/22

مهندسي

برق

 

37.    

معادل سازي شبكه سه فاز يك ترميناله در حالت گذرا و در حوزه زمان و شبيه سازي آن در يك شبكه نمونه با استفاده از نرم افزار EMTP

جمال مشتاق

محسن جنتي

كاربردي

8 ماه

26/8/87

17/9/88

000/000/23

مهندسي

برق

80%

38.    

بررسي مدل قوس خطاي امپدانس بالا در شبكه هاي توزيع و ارائه روشي جديد به منظور تشخيص اين نوع خطا

محسن جنتي

لاله اسلامي- حميدرضا بقايي

كاربردي

6 ماه

18/3/88

29/9/88

000/900/19

مهندسي

برق

80%

39.    

اثر ژئو سنتيك ها بر كاهش شيار افتادگي روسازيهاي آسفالتي

 

حمید رضا امیر حسنی

-

بنيادي

12 ماه

20/9/85

10/12/88

000/980/14

مهندسی

معدن

40.    

خوشه بندي داده هاي فازي

فردين احمدي زر

 

-

بنيادي

10 ماه

5/7/88

18/12/88

000/900/19

مهندسی

صنایع

80%

41.    

بررسي سيستماتيك آستانه تراوش در شبكه تركهاي سه بعدي غير ايزوتروپيك جهت گيري شده بر اساس تابع توزيع دو متغيره بينگهام

مهرداد خامفروش

اديبيان

كاربردي

12 ماه

24/2/87

18/12/88

000/500/17

مهندسی

مهندسی شیمی

80%

42.    

تحليل متن ورودي در سيستم مبدل گفتار كردي

بهرام ظهيراعظمي

وفا بارخدا

كاربردي

7 ماه

28/12/87

30/9/88

000/950/19

مهندسي

فن آوري اطلاعات

80%

43.    

توليد دادگان گفتار براي مبدل متن به گفتار در زبان تركي آذري

بهرام ظهيراعظمي

مير سعيد دامادي

كاربردي

6 ماه

28/12/87

30/9/88

000/950/19

مهندسي

فن آوري اطلاعات

80%