طرحهاي خاتمه يافته اعضاي هيئت علمي در سال 1385

 

عنوان طرح

نام مجری

همکاران

نوع طرح

مدت زمان اجرا

تاريخ شروع

تاريخ خاتمه

اعتبار طرح

(ریال)

دانشكده

گروه

بررسی قیمت تمام شده یک دانشجو در دانشگاه کردستان

جلال شیرزاده

بختيار جواهري

كاربردي

10 ماه

13/2/84

22/1/85

000/000/15

ادبيات

حسابداري

بررسی تطبیقی امثال در کردی و فارسی

سید احمد پارسا

-

بنيادي

6 ماه

30/4/84

31/4/85

000/200/8

ادبيات

ادبيات فارسي

3.        

طرح داستان رستم و اسفنديار

تيمور مالمير

-

كاربردي

7 ماه

16/2/85

2/10/85

000/550/10

ادبيات

ادبيات فارسي

وضعیت شناسی بیماران افسرده در شاخص ادراکی -تفکری رورشاخ و مقیاس نارسا کنشی بازخوردها

فاتح رحمانی – مهدي صالحي

ناظمي- آراسته- رضا مژدهي- فريبرز رضايي

كاربردي

6 ماه

17/2/84

4/4/85

000/200/12

ادبيات

علوم تربيتي

قابلیت آزمون رورشاخ در بررسی وضعیت عاطفی بیماران اضطرابی : شاخصهای اضطرابی آزمون رورشاخ

فاتح رحمانی

كياني-عليزاده-رضا مژدهي-فريبرز رضايي-فرشيد رستگاري

كاربردي

6 ماه

26/9/85

28/12/85

000/500/14

ادبيات

علوم تربيتي

بررسی و مقایسه میزان درک فشار تمرینی در میان الگوهای مختلف رفتاری نوع A

سعیدرضا نوری مفرد

داريوش شيخ الاسلامي-بهپور-دكتر بروجردي

كاربردي

7 ماه

14/7/81

2/7/85

000/100/11

ادبيات

تربيت بدني

آموزش و یادگیری زبان انگلیسی عمومی در دانشگاه کردستان:مشکلات و راه حلهای پیشنهادی

ناصر رشیدی

-

كاربردي

3 ماه

10/5/84

17/4/85

000/350/4

ادبيات

زبان انگليسي

میزان استفاده اعضائ هیئت علمی دانشگاه کردستان از روش های نوین یادگیری و یادگیری در تدریس

ناصر رشیدی

-

كاربردي

3ماه

10/5/84

17/4/85

000/325/5

ادبيات

زبان انگليسي

نيتراسيون انتخابي فنول ها و نيتريك اسيد ونمكهاي آن

 

کمال امانی

-

كاربردي -بنيادي

12 ماه

17/12/81

14/1/85

000/500/12

علوم

شيمي

سنتز و شناسايي کمپلکسهای ........وبررسی اسپکتروشیمی و الکترو شیمی آنها

علی حسین سروستانی

سجاد محبي

كاربردي

6 ماه

19/11/83

6/3/85

000/000/15

علوم

شيمي

برآوردهای فازی به روش حداکثر احتمال

کوروش ارزیده

پرويز رشيديان

كاربردي

6 ماه

6/7/83

21/6/85

000/000/7

علوم

رياضي

ذرات نسبيتي  كوانتومي اسژين صفر در جهان انشتين ( بنيادي)

محمد رضا ستاره

-

بنيادي

6 ماه

24/1/84

31/3/85

000/000/10

علوم

فيزيك

فرمول کاردی -ورلینده برای سیاه چاله های توپولوژیک کر - نیومان در فضای دو سیته

محمد رضا ستاره

-

بنيادي

9 ماه

20/11/83

31/3/85

000/500/7

علوم

فيزيك

تصحیحات غیر جابجایی فضا – زمان به فرمول کاردی ورلینده برای سیاهچاله های اچو کارو - اورتیز

محمد رضا ستاره

-

بنيادي

6 ماه

18/7/85

13/12/85

000/000/10

علوم

فيزيك

سیاهچاله های BTZ  در فضا های غیر جابجایی

محمد رضا ستاره

-

بنيادي

6 ماه

25/7/85

13/12/85

000/000/10

علوم

فيزيك

محاسبه انرژي آزاد و تشكيل حفره در سيالهاي حقيقي

خالد عزيزي

-

كاربردي   بنيادي

24 ماه

26/8/83

28/12/85

000/000/8

علوم

شيمي

فعالیت کمپلکسهای اکسو وانادیم به عنوان کاتالیزگر در اکسایش سیکلواکتن

سجاد محبی

-

بنيادي

6 ماه

21/3/84

29/8/85

000/000/13

علوم

شيمي

بررسی ماهیت کاتالیزری کمپلکسهای وانادیل در اکسایش انتخابی اولفین ها

سجاد محبی

فرزاد نيك پور

بنيادي

4 ماه

21/3/84

20/4/85

000/000/15

علوم

شيمي

روش جدید سنتز NH 2-اکسازولیدینها

فرزاد نیک پور

سجاد محبي

بنيادي-كاربردي

6 ماه

21/9/83

6/8/85

000/500/9

علوم

شيمي

بررسی میزان فعالیت آنزیم فیتاز در ارقام مختلف گندم

محمد علی زارعی

ناصر كريمي

كاربردي

7 ماه

8/2/82

16/7/85

000/000/11

علوم

زيست شناسي

كدينگ با مقياس پذيري مدون داده هاي MRF براي سيستمهاي آرشيو

حبیب الله دانیالی

-

كاربردي

10 ماه

24/12/83

21/5/85

000/300/11

مهندسی

برق

بررسي ساختار معماري معاصر شهرستان سنندج

صلاح الدین مولانایی

منصور بنفشي- شاهو كشاورزي- شاهرخ عبدي

كاربردي

16 ماه

27/8/83

28/5/85

000/000/10

مهندسی

معماري

برنامه الگوريتم ژنتيك در بهينه يابي مسائل سازه اي

کامران نوبخت وکیلی

-

كاربردي

9 ماه

13/2/84

30/2/85

000/200/8

مهندسی

عمران

بررسی فراوانی سیلابها در حوضه آبریز سفیدرود

جمیل بهرامی

حبيب الله معروفي- شاهرخ عبدي

كاربردي

5 ماه

28/4/85

13/12/85

000/940/14

مهندسی

عمران

اثرات استفاده از سطوح مختلف پودر ماهی در جیره جوجه های گوشتی

احمد کریمی

حسن طالب علي- امجد فرزين پور- امير رشيدي

كاربردي

7 ماه

17/1/82

28/8/85

000/000/14

كشاورزي

علوم دامي

سبب شناسی بیماریهای قارچی ریشه نخود در استان کردستان

جهانشیر امینی

سامان كمانگر

كاربردي

24 ماه

28/1/84

28/12/85

000/000/14

كشاورزي

گياهپزشكي

شناسایی عوامل بیماریزای قارچی ریشه و طوقه گندم آبي و تعيين پراكنش در استان كردستان

جهانشیر امینی

كامبيز بهمني

كاربردي

24 ماه

28/11/83

12/12/85

000/000/15

كشاورزي

گياهپزشكي

بررسی تواناییهای اقتصادی استان کردستان در زمینه تولید محصولات زراعی با استفاده از معیارهای مزیت نسبی

محمود حاجی رحیمی

هيوا گل پيرا

كاربردي

12 ماه

28/11/83

28/12/85

000/000/15

كشاورزي

اقتصاد كشاورزي

طراحي و ساخت و ارزيابي ماشين دانه بندي ميوه سيب

هيوا گل پيرا

صابر جنتي- هيرش گل پيرا-بختيار حسين زاده

كاربردي

12 ماه

24/1/82

20/12/85

000/000/15

كشاورزي

زراعت