طرحهاي مصوب و جاري در سال 1389

 

عنوان طرح

نام مجری

(مجريان)

همکاران اصلی

نوع طرح

تاريخ تصويب

تاريخ شروع

مدت اجرا

اعتبار طرح

(به هزار ریال)

دانشكده

گروه

1.        

مطالعه ی فضای توپولوژی X از طریق زیر حلقه ی (X)cf

مصطفی قادرمزی

-

بنیادی

17/12/88

22/1/89

12 ماه

000/140/17

علوم

ریاضی

2.        

محکهایی برای حل پذیری گروههای متناهی با استفاده از مرکز سازهای آنها

محمد زرین

-

بنیادی

25/11/89

23/12/89

12 ماه

000/700/19

علوم

ریاضی

3.        

کاربرد میدان میرای موجبری برای بررسی فیلم لانگ سورفکتنت ( Lung Surfactant) روی سطح جامد

عبداله حسن زاده

-

کاربردی

20/2/89

22/2/89

12 ماه

000/990/19

علوم

فیزیک

4.        

میکروسکوپ فلورسنس میدان میرای موجبری: روشی جدید برای مشاهده حل شدن غشاء سلولی بوسیله ترایتون 100-x

عبداله حسن زاده

-

کاربردی

22/9/89

18/10/89

12 ماه

000/000/25

علوم

فیزیک

5.        

بررسی دخالت کانالهای کلسیمی و پتاسیمی در خاصیت ضد دردی مورفین و لیتیوم در موش کوچک آزمایشگاهی

شمس الدین احمدی

شهره ابراهیمی

بنیادی

30/10/89

6/4/89

12 ماه

000/000/25

علوم

علوم زیستی

6.        

تدوین الگویی جامع در راستای ساماندهی نظام موجود کنترل و نظارت بر ساخت و ساز شهری( نمونه موردی شهر سنندج)

صالح محمدی

-

کاربردی

6/2/89

11/2/89

9 ماه

000/990/14

مهندسي

 

معماری

7.        

بررسی سرمایه اجتماعی در سه لایه فضایی شهر سنندج، سکونتگاههای غیر رسمی، بافت مرکزی و بافت برنامه ریزی شده

هوشمند علیزاده

-

توسعه ای

27/10/89

20/11/89

7 ماه

000/980/19

مهندسي

شهرسازی

8.        

مفهوم اشرافیت و فضا در شهرهای کردنشین

هوشمند علیزاده

-

توسعه ای

29/6/89

4/7/89

8 ماه

000/560/19

مهندسی

شهرسازی

9.        

الگوهای اسکان غیر رسمی در شهرهای ایران، مطالعه تطبیقی شهرهای سنندج و کرمانشاه

کیومرث ایراندوست- هوشمند علیزاده

لیلا خسروانیان- زهرا پاک نهاد

کاربردی

4/12/89

8/12/89

6 ماه

000/980/19

مهندسی

شهرسازی

10.    

شبیه سازی تشکیل و تغییر دین ورتکس در یک مایکرومیکسر

حمید فرنگیس زاده

-

بنیادی

30/10/89

6/4/89

12 ماه

872/417/29

مهندسي

مکانیک

11.    

ارتعاشات آزاد استوانه هاس دوار

سیروان فرهادی

کورش خورشیدی

بنیادی

16/12/89

21/12/89

12 ماه

000/700/19

مهندسي

مکانیک

12.    

یک روش موثر برای تحلیل حساسیت شکل مدهای ارتعاشی قابهای ساختمانی

علیرضا حبیبی

-

کاربردی

4/11/89

6/11/89

6 ماه

000/950/9

مهندسي

عمران

13.    

بررسی رابطه بین مولفه های سلامت روانی با حمایت اجتماعی و شیوه های مقابله ای در دانشجویان ورودی 1388 دانشگاه کردستان

سید محمد هیبت الهی

احمد سهرابی-امید قادرزاده-چیمن احمدی-ارمغان خلیل پور-آمنه قربانی

کاربردی

14/4/89

21/4/89

10 ماه

000/400/17

ادبیات و علوم انسانی

روانشناسی

14.    

برآورد حداقل معاش در مناطق شهری استان کردستان

بختیار جواهری

عابدین قاسمی سواره رشیدی

کاربردی

23/1/89

23/1/89

7 ماه

000/000/18

ادبیات و علوم انسانی

مدیریت بازرگانی

15.    

بررسی رابطه بین خصوصیات مسیر شغلی با عزت نفس دانشجویان در طول تحصیلات دانشگاهی

فخرالدین معروفی

فرزاد صادقی

کاربردی

8/9/89

9/9/89

5 ماه

000/500/4

ادبیات و علوم انسانی

مدیریت بازرگانی

16.    

بررسی همبستگی بین اندازه گیری درصد چربی بدن به دو روش مقاومت الکتریکی و وزن سنجی در زیر آب

فرید محمد زاده

رضا پرهیزکار- په خشان رحیم پور

کاربردی

14/4/89

22/4/89

7 ماه

000/330/10

ادبیات و علوم انسانی

تربیت بدنی

17.    

انسان و تناسخ از دیدگاه جبران

صادق فتحی دهکردی

-

بنیادی

8/9/89

9/9/89

7 ماه

000/700/21

ادبیات و علوم انسانی

ادبیات عرب

18.    

بررسی رابطه بین سبک زندگی و سرمایه/مصرف فرهنگی طبقه متوسط شهر سنندج

جمال محمدی

کمال خاق پناه- صاحبه اسدی-احمد غلامی

کاربردی

8/9/89

9/9/89

7 ماه

000/840/19

ادبیات و علوم انسانی

جامعه شناسی

19.    

اوقات فراغت و تحول هویت اجتماعی ( تبیین جامعه شناسی الگوهای گذران اوقات فراغت در میان دانشجویان دانشگاه کردستان )

جمال محمدی

جمال محمدزاده

کاربردی

8/12/89

9 ماه

000/925/24

ادبیات و علوم انسانی

جامعه شناسی

20.    

تعیین کننده های الگوهای رفتار مردم محلی با جنگل( مورد مطالعه:جنگل نشینان شهرستان بانه)

فرزاد اسکندری

کیومرث زرافشانی- مدینه عثمانپور

کاربردی

3/8/89

18/8/89

12 ماه

000/950/19

کشاورزی

اقتصاد کشاورزی

21.    

اثرات نانو سیلور بر عملکرد تولید مثلی بلدرچین

امجد فرزین پور

لقمان اکرادی

کاربردی

26/7/89

1/8/89

24 ماه

000/000/30

کشاورزی

علوم دامی

22.    

بررسی کلنیزاسیون ریشه نخود توسط باکتری جدایه b28 در لاین های مختلف نخود و تاثیر آن روی رشد بیماری پژمردگی فوزاریومی نخود

جهانشیر امینی

-

کاربردی

28/9/89

12 ماه

000/000/12

کشاورزی

گیاهپزشکی

23.    

ارزیابی برخی صفات فیزیکی حبه انگور سیاه ( رقم رشه کردستان)

جلال خدایی- هادی صمیمی اخیجهانی

صابر جنتی

کاربردی

15/4/89

12 ماه

000/325/23

کشاورزی

مکانیک ماشینهای کشاورزی

24.    

تعیین برخی خواص فیزیکی و مکانیکی توت فرنگی رقم کردستان (کشت شده در استان کردستان)

هادی صمیمی اخیجهانی- جلال خدایی

کاوه ملازاده

کاربردی

1/2/89

12 ماه

000/605/27

کشاورزی

مکانیک ماشینهای کشاورزی

25.    

بررسی اثر تبدیل مراتع به دیمزار بر توان ترسیب کربن تثبیت ازت در مراتع نیمه استپی استان کردستان

حامد جنیدی جعفری

پرویز کرمی- کامران چپی- ابراهیم کارگری بهرام قلی نژاد

کاربردی

8/9/89

10/9/89

12 ماه

000/000/29

منابع طبیعی

مرتع

26.    

بررسی اثر عملیات احیاء بیولوژیک اراضی بر توان ترسیب کربن در بوته زارهای خشک ایران ( مطالعه موردی: درمنه زترهای استان سمنان)

حامد جنیدی جعفری

حسین آذرنیوند- احمد صادقی پور-عطاله شیرزادی

کاربردی

8/9/89

10/9/89

10 ماه

000/000/16

منابع طبیعی

مرتع

27.    

بررسی روش های فاصله ای برای برآورد تراکم گون در مراتع استان کردستان

پرویز کرمی

مهتاب گرگین کرجی- حامد جنیدی جعفری

کاربردی

8/9/89

10/9/89

6 ماه

000/900/12

منابع طبیعی

مرتع

28.    

بررسی روند تغییرات درجه حرارت استان کردستان

کامران چپی

گلاله غفاری

کاربردی

6/10/89

18/11/89

12 ماه

000/960/15

منابع طبیعی

مرتع

29.    

تحلیل روند بارش استان کردستان به کمک روشهای آماری ناپارامتری

بختیار محمدی

داوود طالب پور اصل

کاربردی

8/9/89

10/9/89

6 ماه

000/000/20

منابع طبیعی

جغرافیای طبیعی

30.    

بررسی آسایش اقلیمی شهر سنندج و تهیه تقویم گردشگری آن با استفاده از شاخص دمای موثر استاندارد

بختیار محمدی

-

کاربردی

13/10/89

18/10/89

8 ماه

000/000/13

منابع طبیعی

جغرافیای طبیعی

 

ة