طرحهاي مصوب و جاري در سال 1388

 

عنوان طرح

نام مجری

(مجريان)

همکاران اصلی

نوع طرح

تاريخ تصويب

تاريخ شروع

مدت اجرا

اعتبار طرح

(به هزار ریال)

شماره و تاريخ قرارداد

دانشكده

گروه

1.        

مقایسه ی تصمیم گیری ریسکی در افراد معتاد و غیر معتاد

احمد سهرابی

امید ساعد-زاهد عبداللهی-ارسلان احمدی-شهین فخرایی

کاربردی

19/11/88

15/12/88

10 ماه

000/900/19

21054/4

15/12/88

ادبيات

علوم تربیتی

2.        

تاثير فعاليت ورزشي استقامتي، مقاومتي و موازي بر تغييرات هورمون ويسفاتين و انسولين در مردان سالم

داريوش شيخ الاسلامي وطني

رحمان رحيمي- حسن فرجي- سجاد احمدي زاد

كاربردي

23/6/88

26/8/88

6 ماه

000/300/25

15143/4

26/8/88

ادبيات

تربيت بدني

3.        

آستانه V-Slopeو بازه زمانی انتقال از متابولیسم هوازی به بی هوازی در دوندگان استقامت، بازیکنان فوتبال و کشتی گیران

مهدی عباس پور داریوش شیخ الاسلامی وطنی

فرید محمدزاده- تحسین خطایی

كاربردي

19/11/88

16/12/88

12 ماه

000/980/28

21157/4

16/12/88

ادبيات

تربيت بدني

4.        

ابهام در مثنوي

پارسا يعقوبي

-

بنيادي

26/3/88

27/3/88

10 ماه

000/920/19

6053/4

27/3/88

ادبيات

ادبيات فارسي

5.        

نقش كردها در زبان و ادب عربي از دوره ي عثماني تا معاصر

عبدالله رسول نژاد- حسن سرباز

-

بنيادي

23/6/88

20/7/88

6 ماه

000/800/19

12819/1

20/7/88

ادبيات

زبان عرب

6.        

نقد و بررسي آراي قاضي عبدالجبار معتزلي در مساله تكليف

هادي رضوان

-

كاربردي

4/8/88

12/8/88

6 ماه

000/040/14

14314/4

12/8/88

ادبيات

زبان عرب

7.        

بررسی و تحلیل سیر تحولات فکری جبران خلیل جبران

صادق فتحی دهکردی

-

کاربردی

21/10/88

28/10/88

7 ماه

000/500/21

18343/4

28/10/88

ادبيات

زبان عرب

8.        

محکم و متشابه در اصول فقه اسلامی

نوید نقشبندی

-

بنیادی

19/11/88

18/12/88

12 ماه

000/700/18

21365/4

18/12/88

ادبيات

فقه شافعي

9.        

برگردان سایت اینترنت دانشگاه کردستان به زبان انگلیسی

ابراهیم بدخشان

حشمت سعیدی

کاربردی

21/10/88

12/11/88

8 ماه

000/000/15

19200/4

12/11/88

ادبيات

زبان انگلیسی

12/1/90

10.    

بررسي و مقايسه بهره وري در بخش هاي كشاورزي، صنعت و خدمات استان كردستان

رضا زارعي

ايرج اصغري- اسرين شريفي- فرشته زارعي

كاربردي

4/3/87

10/3/88

5 ماه

000/600/19

4538/4

10/3/88

ادبيات

حسابداري

11.    

بررسي مدلهاي Zn مدرج روي حلقه چند چمله اي

علي سليمان جهان

-

بنيادي

23/6/88

5/7/88

12 ماه

752/843/17

11453/4

5/7/88

علوم

رياضي

12.    

بررسي سينتيك رشد و شاخصهاي فيزيولوژيك در دانه رستهاي ارقام زراعي گندم استان كردستان

مسعود حيدري زاده

-

كاربردي

31/1/88

5/2/88

12 ماه

000/000/19

1694/4

5/2/88

علوم

علوم زيستي

13.    

توسعه روش ميكرواستخراج مايع جهت استخراج فلزات يا تركيبات آلي به روش اسپكتروسكوپي يا كروماتوگرافي

سليمان بهار

-

بنيادي

9/9/88

21/9/88

12 ماه

000/000/30

16381/1

21/9/88

علوم

شيمي

14.    

شناسايي و تهيه اطلس رنگي ماهيان آبهاي داخلي استان كردستان

سيد هادي صادقي

سجاد رجايي فرد- مهدي كمالي

كاربردي

21/2/88

27/3/88

15 ماه

000/500/139

6085/4

27/3/88

منابع طبيعي

شيلات

15.    

جداسازی و شناسایی گونه های پروبیوتیکی فلور باکتریایی روده ماهی فیتوفاگ دریاچه سد قشلاق استان کردستان به روشهای بیوشیمیایی

فرزاد غیاثی

نسرین بهمنی-ادریس قادری-فاطمه زارعان

كاربردي

17/12/88

23/12/88

12 ماه

000/500/19

21678/4

23/12/88

منابع طبيعي

شيلات

16.    

جدا سازی پروتوپلاست و باززایی گیاهچه از پروتوپلاست گونه های بلوط ایرانی، ویول و مازودار در جنگلهای غرب کشور

نقی شعبانیان

محمد شفیع رحمانی

کاربردی

19/11/88

20/11/88

12 ماه

000/966/29

19628/4

20/11/88

منابع طبيعي

جنگلداري

17.    

ارزيابي آميخته بذري چهار جنس چمن و تعيين بهترين تركيب بذري براي شهر سنندج

فرزاد نظري

تيمور جوادي

كاربردي

31/1/88

6/2/88

12 ماه

000/600/24

1861/4

6/2/88

كشاورزي

علوم باغباني

18.    

بررسي تنوع ژنتيكي محتوي آهن و روي دانه ارقام گندم (Triticum aestivum) ايراني

هديه بدخشان

 

پگاه شهيدي

كاربردي

16/3/88

23/3/88

18 ماه

000/300/22

5711/4

23/3/88

كشاورزي

زراعت

19.    

بررسي وجود بازوي كروموزومي IRS چاودار در ارقام گندم نان ايراني

 

قادر ميرزاقادري

جهانشير اميني- پگاه شهيدي

كاربردي

25/3/88

4/7/88

24 ماه

000/000/30

11324/4

4/7/88

كشاورزي

زراعت

20.    

تاثير كاربرد كودهاي زيستي روي عملكرد و كيفيت محصول نخود تحت تنش خشكي

يوسف سهرابي

غلامرضا حيدري

كاربردي

9/9/88

21/9/88

17 ماه

000/000/25

16380/1

21/9/88

كشاورزي

زراعت

21.    

بهينه سازي مصرف آب آبياري و ازت محصول سيب زميني در دشت دهگلان با استفاده از شاخص الاستيسيته

پرويز فتحي

محمد سلطاني

كاربردي

8/4/88

17/4/88

11 ماه

000/810/29

7660/4

17/4/88

كشاورزي

آبياري

22.    

شناسايي و تنوع گونه اي زنبورهاي خانواده Torymidae در حومه سنندج و مريوان

جواد ناظمي رفيع

-

كاربردي

16/6/88

4/7/88

24 ماه

000/960/24

11323/4

4/7/88

كشاورزي

گياهپزشكي

23.    

مدل سازي و تحليل بهره در ليزرهاي نيمه هادي نقطه كوانتومي

محمد رزاقي

-

كاربردي

16/3/88

10/3/88

10 ماه

000/600/19

4540/4

10/3/88

مهندسي

برق

24.    

مكان يابي بهينه واحدهاي اندازه گيري فازور(PMU) به منظور ارتقاء روئيت پذيري سيستم هاي قدرت

 

علي حسامي نقشبندي

-

بنيادي كاربردي

8/4/88

17/4/88

9 ماه

000/500/19

7669/4

17/4/88

مهندسي

برق

25.    

آناليز و شبيه سازي فرايند اكستروژن زاويه دار دو طرفه با كانالهاي برابر

آرمان حسني

-

بنيادي

30/9/88

12/10/88

12 ماه

800/274/29

17699/4

12/10/88

مهندسي

مكانيك

26.    

آناليز پارامترهاي متغير در مدل سازي خطوط سيلان در فرايند ECAE

آرمان حسني

-

بنيادي

30/9/88

19/10/88

12 ماه

620/178/16

17932/4

19/10/88

مهندسي

مكانيك