انجمن علمی آموزش زبان انگلیسی

اعضای انجمن

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 دکتر محمد احمدنژاد استاد مشاور 
2 علی بابایی دبیر
3 نگین مجیدی
4ویدا حسینی
5 راحله خسروی
6 نگین صالحی
7 ئه‌ژین احمدی
8کیمیا ظاهری
9امید مطاعی 
 
خلاصه برنامه‌های اجرا شده
ردیف عنوان برنامه  تاریخ 
1
An Overview of Applied Linguistics
(بررسی رشته آموزش زبان انگلیسی)
23 آبان 1395

Talk to the Teachers

(صحبتی با معلمان) 
11 اردیبهشت 1396
3

کارگاه تربیت مدرس زبان انگلیسی  (TTC)

 8 و 9 آذر 1397
4 مسابقه کتابخوانی دانش عمومی زبان انگلیسی

5 اسفند 1397
5

سمینار کارآفرینی از طریق تولید محتوا برای دانشجویان زبان انگلیسی

7 اسفند 1397
6
دوره راهنمای گردشگری (Tour Leader)
با همکاری مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت 
نیم سال دوم 97-98
7

کلاس‌های  Talk Show

نیم سال دوم 97-98
8 کارگاه توانمندسازی مدرسان زبان انگلیسی (TTC) 16 و 17 اسفند 1397
9 اکران و نقد فیلم  Arrival 8 اردیبهشت 1398
10

ویژه برنامه روز جهانی زبان انگلیسی و روز معلم

14 اردیبهشت 1398