مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

معاونت فرهنگی و اجتماعی / مدیریت برنامه ریزی فرهنگی
علی سلحشور
علی سلحشور مدیر برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی
گروه معارف اسلامی استادیار
salahshoor110ac [at] yahoo.com
- 33629354
وظایف و اختیارات

 • برنامه‌ریزی به منظور تحقق و اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت فرهنگی و اجتماعی
 • برنامه‌ریزی و ایجاد مکانیزم‌های لازم برای گسترش و تعمیق مشارکت اجتماعی و فرهنگی دانشگاهیان در عرصه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی
 • برنامه‌ریزی برای قانونمند و روشمند کردن فعالیت‌ها و برنامه‌های فرهنگی در دانشگاه‌
 • برنامه‌ریزی برای پرورش استعدادها، بروز خلاقیت‌ها و غنی‌سازی اوقات فراغت دانشجویان
 • تدوین ضوابط برای حمایت و قدردانی از استادان، دانشجویان، کارکنان و واحد ها و تشکل‌های موفق در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی
 • برنامه ریزی و هماهنگی تشکیل جلسات هیات نظارت بر تشکل های اسلامی و تنظیم صورت‌جلسات
 • تجزیه و تحلیل کمی و کیفی و نظارت بر فعالیت ها و برنامه های تشکل های اسلامی
 • برنامه‌ریزی و تلاش برای ایجاد رقابت سالم توأم با احترام در میان تشکل‌های اسلامی در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی
 • برنامه‌ریزی در جهت ارتقای سطح آگاهی‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دست‌اندرکاران امور فرهنگی دانشگاه‌ و توجه دادن آنان به مسائل اصلی جامعه و آشنا کردن آن‌ها با پیشرفت‌های فرهنگی و هنری ملی و جهانی
 • برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری امور تبلیغی در جهت ایجاد تحرک در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی
 • برنامه‌ریزی به منظور راه‌اندازی و گسترش فعالیت‌های دینی به منظور ارتقای معرفت اسلامی در میان دانشجویان و بروز خلاقیت‌ها و استعدادهای دینی آنان
 • مطالعه مستمر به منظور ارائه روش‌های مناسب جهت تعمیق ارزش‌های مذهبی در برنامه‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی
 • برنامه‌ریزی و تلاش برای ترویج و اعتلای فرهنگ مطالعه و کتاب‌خوانی
 • تحقیق و مطالعه و برنامه ریزی پیرامون مناسبت‌های ملی
 • ارائه طرح‌هایی در جهت پرورش استعدادها، بروز خلاقیت‌ فرهنگی هنری دانشجویان و کمک به ایجاد فضای معنوی و فرهنگی در محیط‌ دانشگاه
 • برنامه‌ریزی برای توسعه هماهنگ، متوازن و همه جانبه فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی در دانشگاه‌
 • برنامه‌ریزی به منظور تهیه و تدوین برنامه‌های کوتاه مدت فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه
 • الگوسازی فعالیت‌های فرهنگی مطلوب در دانشگاه
 • گزارش‌گیری از مدیریت‌ها و نهادهای مرتبط جهت درج در سامانه فرهنگی
 • ارزیابی عملکرد حوزه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه براساس شاخص‌های ابلاغی از سوی وزارت
 • تدوین و اعلام گزارش عملکرد فرهنگی اجتماعی به صورت دوره‌ای یا براساس موارد درخواستی از سوی وزارت علوم
 • جمع آوری آمار و اطلاعات مرتبط با شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی
 • تحقیق و پژوهش درباره موضوعات قابل طرح در کرسی‌های آزاد اندیشی 
 • بررسی درخواست‌های برگزاری کرسی‌های آزاد‌اندیشی
 • هماهنگی تشکیل جلسات هیأت کرسی‌های دانشگاه و تنظیم صورت‌جلسات
 • تجزیه و تحلیل کمی و کیفی کرسی‌های آزاد اندیشی 
 • برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی کرسی‌های آزاد اندیشی 
 • نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل‌ و شیوه‌نامه‌های برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی
 • برگزاری مناظره های دانشجویی درون دانشگاهی، استانی، منطقه ای و غیره
 • تهیه و تنظیم بودجه سالیانه معاونت فرهنگی و اجتماعی
 • برنامه‌ریزی و اجرای طرح جامع سنجش افکار دانشجویان ورودی جدید
 • پایش و ارزیابی وضعیت فرهنگی و اجتماعی دانشگاهیان
 • طراحی و توزیع پرسش‌نامه‌های مورد نظر در بین دانشگاهیان
 • تحلیل پرسشنامه و تهیه گزارش‌های موردی
 • ارزیابی میزان رضایت مخاطبان از برنامه‌های معاونت فرهنگی و اجتماعی
 • برنامه‌ریزی جلسات شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌های استان
 • برنامه‌ریزی و اجرای جشنواره‌های مختلف ملی و مذهبی
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق