نمایش خبر

معاونت فرهنگی و اجتماعی / اخبار / نمایش خبر
اعلام زمان برگزاری کلاس‌های دروس جبرانی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
دوشنبه، 12 آبان 1399
اعلام زمان برگزاری کلاس‌های دروس جبرانی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
برنامه زمان‌بندی کلاس‌های جبرانی برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتر به تفکیک مختلف دانشکده مهندسی اعلام شد.