نمایش خبر

معاونت فرهنگی و اجتماعی / اخبار / نمایش خبر
گزارش تصویری آزمون عملی داوطلبان ارشد کنکور در رشته علوم ورزشی
یکشنبه، 30 شهریور 1399
گزارش تصویری آزمون عملی داوطلبان ارشد کنکور در رشته علوم ورزشی
گزارش تصویری آزمون عملی داوطلبان ارشد کنکور در رشته علوم ورزشی
داوطلبان کردستانی برای شرکت بخش عملی کنکور ارشد ارشد ورزشی تا سال گذشته می بایست به کرمانشاه مراجعه می کردند و به گفته دکتر محمد ملکی مدیرگروه ورزشی دانشگاه کردستان، این آزمون که از روز 27 تا 30 شهریور به میزبانی دانشگاه کردستان برگزار می شود، نشان از قابلیتهای علمی و اجرا یاین دانشگاه در رشته علوم ورزشی است و در وزارت علوم اعتباری مهم در برگزاری رویدادهای ملی به شمار می رود.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
منبع: روابط عمومی