نمایش خبر

معاونت فرهنگی و اجتماعی / اخبار / نمایش خبر
برگزاری وبینار مشترک علمی توسط دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان و دانشکده اکولوژی دانشگاه دوستی ملل روسیه
یکشنبه، 30 شهریور 1399
برگزاری وبینار مشترک علمی توسط دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان و دانشکده اکولوژی دانشگاه دوستی ملل روسیه
برگزاری وبینار مشترک علمی توسط دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان و دانشکده اکولوژی دانشگاه دوستی ملل روسیه
در راستای همکاری دوجانبه بین دانشکده‌ منابع طبیعی دانشگاه کردستان و دانشکده اکولوژی دانشگاه دوستی ملل روسیه، اولین وبینار مشترک علمی در تاریخ 15 اکتبر برابر با 24 مهر به صورت آنلاین در محیط مایکروسافت تیمز(Microsoft Teams) برگزار خواهد شد.

در این وبینار، 8 نفر از اساتید دانشکده منابع طبیعی و 7 نفر از اساتید دانشکده اکولوژی سخنرانی علمی خواهند داشت. بر اساس توافق بعمل آمده امکان حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای شنیدن سخنرانی‌های علمی فراهم خواهد شد. 

🔰جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره برنامه وبینار اینجا کلیک نمایید.