نمایش خبر

معاونت فرهنگی و اجتماعی / اخبار / نمایش خبر
برگزاری نشست مشترک دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان و شعبه میتیشی دانشگاه فنی دولتی مسکو
یکشنبه، 23 شهریور 1399
برگزاری نشست مشترک دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان و شعبه میتیشی دانشگاه فنی دولتی مسکو
برگزاری نشست مشترک دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان و شعبه میتیشی دانشگاه فنی دولتی مسکو
نشست مشترک دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان با شعبه میتیشی دانشگاه فنی دولتی مسکو کشور روسیه فدراتیو با حضور مسئولین و تعدادی از اعضای هیأت علمی این دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان و دانشگاه مسکو در روز سه‌شنبه مورخه 1399/06/18 ساعت 12:30 لغایت 15:00 به صورت مجازی و از طریق پلاتفرم Microsoft Teams برگزار گردید.

این جلسه در راستای شناسایی پتانسیل‌های علمی، آموزشی و پژوهشی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان و دانشکده جنگلداری دانشگاه مسکو در حوزه‌های مورد علاقه و بررسی امکان برقراری همکاری‌های مشترک در قالب برگزاری دوره‌ها، همایش‌‌ها، انجام پروژه‌های تحقیقاتی مشترک و برنامه تبادل دانشجو و استاد برگزار گردیددر این نشست، از طرف دانشگاه کردستان، دکتر قباد شفیعی مدیر واحد بین‌الملل دانشگاه، دکتر برزان بهرامی کمانگر رئیس دانشکده منابع طبیعی، دکتر لقمان قهرمانی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده، دکتر محمد دارند معاون پژوهشی دانشکده، دکتر کامران چپی مدیر دانشجویان بین‌­الملل دانشگاه، دکتر نقی شعبانیان مدیر مرکز پژوهش و توسعه جنگلداری زاگرس شمالی، دکتر مهتاب پیرباوقار مدیر گروه جنگلداری، دکتر فرشید قربانی مدیر گروه محیط زیست، دکتر هانیه غفاری عضو هیات علمی گروه محیط زیست و از طرف شعبه میتیشی دانشگاه فنی دولتی مسکو کشور روسیه فدراتیو، دکتر ولادمیر نیکیتین مدیر واحد بین الملل دانشگاه، دکتر ماکسیم بوکوفسکی رئیس دانشکده جنگلداری، دکتر مارینا موکووینا مدیر تبادل دانشجو، دمیتری باشینسکی معاون اتحادیه دانشجویان، حضور داشتند. در این جلسه طرفین ابتدا به معرفی دانشکده­ها و پتانسیل‌های علمی، آموزشی و پژوهشی دو دانشکده پرداخته و در ادامه در قالب بحث آزاد امکان همکاری‌های مشترک مابین دو دانشکده در قالب برنامه­های پژوهشی و آموزشی و انجام پروژه‌های تحقیقاتی مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در پایان این جلسه مقرر گردید پیشنهادهای همکاری بین دانشکده های منابع طبیعی دانشگاه کردستان و دانشکده جنگلداری مسکو به دانشگاه ها انعکاس داده شود.

شعبه میتیشی دانشگاه فنی دولتی مسکو در سال 1919 تاسیس شده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب‌سایت این دانشگاه مراجعه نمایید.

 
منبع: دانشکده منابع طبیعی