نمایش خبر

معاونت فرهنگی و اجتماعی / اخبار / نمایش خبر
کسب رتبه برتر آزمون کارشناسی ارشد دانشجویان دانشگاه
یکشنبه، 23 شهریور 1399
کسب رتبه برتر آزمون کارشناسی ارشد دانشجویان دانشگاه
کسب رتبه برتر آزمون کارشناسی ارشد دانشجویان دانشگاه
کسب رتبه برتر آزمون کارشناسی ارشد دانشجویان دانشگاه کردستان مایه افتخار و خدمت این عزیزان و خانواده های محترمشان و جامعه دانشگاهی دانشگاه کردستان تبریک عرض می نمایبم.

(نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه کردستان