نمایش خبر

معاونت فرهنگی و اجتماعی / اخبار / نمایش خبر
دوازدهمین انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشگاه کردستان
یکشنبه، 23 شهریور 1399
دوازدهمین انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشگاه کردستان
برنامه زمانبندی برگزاری انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشگاه کردستان اعلام شد.
زمان: دوشنبه 7 مهر 1399، ساعت 10 صبح الی 24
مکان: سامانه مدیریت نشریات دانشگاهی وزارت علوم (www.apmsrt.ir
ثبت نام نامزدها: 20 الی 25 شهریورماه 1399 - از طریق سامانه مدیریت نشریات دانشگاه وزارت علوم.
 
 
سایر زمانبندی‌های مربوط به انتخابات در تصویر زیر مشخص است: 
 
 
منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کردستان
 
تمامی حقوق این وب‌سایت متعلق به دانشگاه کردستان است.
نیروگرفته از: سامانه مدیریت محتوای ژیرو