نمایش خبر

معاونت فرهنگی و اجتماعی / اخبار / نمایش خبر
انعکاس کنفرانس خبری مصبوعاتی دکتر رحمت صادقی در نشریۀ محلی ئاوات
شنبه، 22 شهریور 1399
انعکاس کنفرانس خبری مصبوعاتی دکتر رحمت صادقی در نشریۀ محلی ئاوات
انعکاس کنفرانس خبری مصبوعاتی دکتر رحمت صادقی در نشریۀ محلی ئاوات

شریه محلی #ئاوات در شماره 19 مرداد روز چهارشنبه خود، کنفرانس مطبوعاتی دکتر رحمت صادقی رئیس دانشگاه کردستان را در عنوان و عکس اصلی صفحه اول برجسته کرده است.
#روابط_عمومی
#ئاوات
#نشست_خبری
#رئیس_دانشگاه
#رحمت_صادقی

@uokurdistan98
 
منبع: روابط عمومی دانشگاه کردستان
 
تمامی حقوق این وب‌سایت متعلق به دانشگاه کردستان است.
نیروگرفته از: سامانه مدیریت محتوای ژیرو