نمایش خبر

معاونت فرهنگی و اجتماعی / اخبار / نمایش خبر
ثبت نام آزمون استخدام آموزش و پرورش از 20 شهریور
چهارشنبه، 19 شهریور 1399
ثبت نام آزمون استخدام آموزش و پرورش از 20 شهریور
ثبت نام آزمون استخدام آموزش و پرورش از 20 شهریور
ثبت نام آزمون استخدام آموزش و پرورش از 20 شهریور
 ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش از 20 شهریور در سایت سازمان سنجش آغاز می‌شود و نیمه دوم آبان 99 نیز آزمون استخدامی برگزار می‌شود.
امسال شرایط استخدام یک تفاوت عمده نسبت به سال قبل دارد و آن جذب نیروی بومی است و نیرو از خارج استان جذب نخواهند شد پس داوطلبان نسبت به انتخاب کد منطقه جغرافیایی محل خدمت خود دقت داشته باشند، زیرا تعهد خدمت 10 ساله است.
در این آزمون دو برابر ظرفیت از طریق آزمون کتبی انتخاب و نفرات برگزیده پس از گزینش معرفی خواهند شد 30 درصد نمره مربوط به مصاحبه و 70 درصد مربوط به آزمون کتبی است.


@marasemat_etelaieha_uok
 
منبع: روابط عمومی دانشگاه کردستان
 
تمامی حقوق این وب‌سایت متعلق به دانشگاه کردستان است.
نیروگرفته از: سامانه مدیریت محتوای ژیرو