نمایش خبر

معاونت فرهنگی و اجتماعی / اخبار / نمایش خبر
رئیس دانشگاه کردستان در گفت و گو با تلویزیون کردستان 24
چهارشنبه، 19 شهریور 1399
رئیس دانشگاه کردستان در گفت و گو با تلویزیون کردستان 24
رئیس دانشگاه کردستان در گفت و گو با تلویزیون کردستان 24
رئیس دانشگاه کردستان در گفت و گو با تلویزیون کردستان 24 تبیین کرد: جذابیتهای علمی و آموزشی دانشگاه کردستان برای دانشجویان خارجی و جوانان اقلیم کردستان

دکتر رحمت صادقی رئیس دانشگاه کردستان در گفت و گویی با شبکه تلویزیونی کردزبان "کردستان 24" ، اعتبار علمی و محیط آموزشی مناسب این دانشگاه را فرصتی تحصیل دانشجویان خارجی و از جمله جوانان اقلیم کردستان عنوان کرد و گفت: دانشگاه کردستان با توان و اعتبار علمی و نیز بهره گیری از اساتید مجرب و محیط آموزشی، فرصتی مناسب برای ادامه تحصیلات دانشگاهی در سطح بین المللی است.

جهت مطالعه متن کامل خبر اینجا کلیک کنید
#University_of_Kurdistan
#Dr_Rahmat_Sadeghi
#Kurdistan_24
#Internatioanl_Affairs


Telegram | Instagram | Website