نمایش خبر

معاونت فرهنگی و اجتماعی / اخبار / نمایش خبر
برگزاری نشست مجازی با دانشکده زبان و زبانشناسی دانشگاه مالایا مالزی
چهارشنبه، 19 شهریور 1399
برگزاری نشست مجازی با دانشکده زبان و زبانشناسی دانشگاه مالایا مالزی
برگزاری نشست مجازی با دانشکده زبان و زبانشناسی دانشگاه مالایا مالزی

:beginner: برگزاری نشست مجازی با دانشکده زبان و زبانشناسی دانشگاه مالایا مالزی

:large_orange_diamond: در چارچوب تفاهم نامه امضا شده با دانشگاه مالایا در کشور مالزی و نیز در ادامه تلاش در جهت برقراری تعامل و ارتباط سازنده، روز دوشنبه 6 مرداد 1399، نشستی مجازی مابین دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کردستان و دانشکده زبان و زبانشناسی دانشگاه مالایا برگزار شد.

:copyright: جهت مطالعه متن کامل خبر اینجا کلیک کنید


Telegram | Instagram | Website