نمایش خبر

معاونت فرهنگی و اجتماعی / اخبار / نمایش خبر
مشارکت 29 دانشجوی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان در مدرسه تابستانه دانشگاه دوستی ملل روسیه
یکشنبه، 2 شهریور 1399
مشارکت 29 دانشجوی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان در مدرسه تابستانه دانشگاه دوستی ملل روسیه
مشارکت 29 دانشجوی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان در مدرسه تابستانه دانشگاه دوستی ملل روسیه

 مشارکت 29 دانشجوی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان در مدرسه تابستانه دانشگاه دوستی ملل روسیه

 دانشجوی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان در دوره آموزشی "Environmental Quality Assessment in Urban Areas" مدرسه تابستانه دانشگاه دوستی ملل روسیه شرکت می‌کنند.

 جهت مطالعه متن کامل خبر اینجا کلیک کنید


#UniversityofKurdistan
#RUDN_University
#international_affairs