13 03 2022

نکوداشت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری به یاد جنگلبان زنده‌یاد دکتر هدایت غضنفری توسط گروه جنگلداری و با همکاری دانشکده منابع طبیعی و انجمن علمی دانشجویی علوم و مهندسی جنگل برگزار شد.

نکوداشت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری

در این مراسم با مشارکت اساتید، کارکنان، دانشجویان دانشگاه کردستان و نمایندگان اداره کل منابع طبیعی و NGOهای شهرستان سنندج ۴۰۰ اصله نهال درختان بومی زاگرس از جمله گلابی جنگلی، زالزالک، بنه و بلوط ایرانی کاشته شد.

سایر تصاویر