08 05 2022

دوره ایمنی آزمایشگاه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی ۱۴۰۰ برگزار می شود

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1400 دانشکده منابع طبیعی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد، ورودی 1400 دانشکده منابع طبیعی:

دوره ایمنی آزمایشگاه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی ۱۴۰۰ برگزار می شود:

 زمان: 
پنچ شنبه؛  ۱۴۰۱/۲/۲۲

 ساعت:  8 تا 12 و 14 تا 16

 مکان: آمفی تئاتر دانشکده منابع طبیعی 

مدرس:  دکتر سعدی صمدی 


*** حضور دانشجویانی که کار آزمایشگاهی یا کارگاهی دارند در این دوره الزامی است و بدون داشتن گواهی دوره ایمنی اجازه ورود به آزمایشگاه یا کارگاه را نخواهند داشت.